Hållbar renovering - vårt koncept för att renovera miljonprogrammet

Helhetskonceptet Hållbar renovering är utvecklat för att rusta upp befintligt bostadsbestånd på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Med hjälp av vårt heltäckande analysverktyg Miljonprogramsklockan skapas hållbara investeringar där livskvalitet, ekonomi och miljö går hand i hand.

Målet med Hållbar renovering är en förnuftig och kostnadseffektiv renoveringslösning som både fastighetsägare och boende har råd med, och som är möjlig att genomföra. Inom Hållbar renovering står också hyresgästens välbefinnande i centrum. Efter att ha arbetat med konceptet under flera år har vi lärt oss mycket. Den kanske största lärdomen är att bygga vidare på det som redan är bra. 

Bild på Madeleine Nobs, Affärsutvecklare Hållbara affärer NCC Building
Madeleine Nobs

Affärsutvecklare Hållbara affärer, NCC Building Sweden

Bild på ett av Fittjas klassiska lägenhethus som ingår i renovering av miljonprogrammet, sedd nedifrån.
Fittja People's Palace, Stockholm

NCC har i samverkan med arkitektkontoret Spridd tagit fram Fittja People's Palace särskilt för renovering av miljonprogramshus.

I bild syns solpaneler på lägenhetstak.
Miljonprogrammet, Stockholm

Utmaningen att skapa en trygg och attraktiv allmännytta är stor då upprustningen av fastigheter från 1960- och 1970-talens miljonprogram ska renoveras i Stockholmsområdet. NCC utvecklar tillsammans med Stockholmshem socialt och miljömässigt hållbara boendemiljöer.