Hållbar renovering - vårt koncept för att renovera miljonprogrammet

Helhetskonceptet Hållbar renovering är utvecklat för att rusta upp befintligt bostadsbestånd på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Med hjälp av vårt heltäckande analysverktyg Miljonprogramsklockan skapas hållbara investeringar där livskvalitet, ekonomi och miljö går hand i hand.

Målet med Hållbar renovering är en förnuftig och kostnadseffektiv renoveringslösning som både fastighetsägare och boende har råd med, och som är möjlig att genomföra. Inom Hållbar renovering står också hyresgästens välbefinnande i centrum. Efter att ha arbetat med konceptet under flera år har vi lärt oss mycket. Den kanske största lärdomen är att bygga vidare på det som redan är bra. 

Madeleine_Nobs_NCC25003
Madeleine Nobs

Affärsutvecklare Hållbara affärer, NCC Building

Fittja_6
Fittja People's Palace, Stockholm

NCC har i samverkan med arkitektkontoret Spridd tagit fram Fittja People's Palace särskilt för renovering av miljonprogramshus. Det är ett koncept som respekterar de boendes intressen samtidigt som det ger enkla och funktionella lösningar på renoveringsbehovet. Konceptet vann första pris i den svenska delen i tävlingen Nordic Built Challenge.