Hållbar renovering - vårt koncept för att renovera miljonprogrammet

Helhetskonceptet Hållbar renovering är utvecklat för att rusta upp befintligt bostadsbestånd på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Med hjälp av vårt heltäckande analysverktyg Miljonprogramsklockan skapas hållbara investeringar där livskvalitet, ekonomi och miljö går hand i hand.

Målet med Hållbar renovering är en förnuftig och kostnadseffektiv renoveringslösning som både fastighetsägare och boende har råd med, och som är möjlig att genomföra. Inom Hållbar renovering står också hyresgästens välbefinnande i centrum. Efter att ha arbetat med konceptet under flera år har vi lärt oss mycket. Den kanske största lärdomen är att bygga vidare på det som redan är bra. 

Renovering av miljonprogrammet med social hänsyn

Genom att jobba med både mjuka och hårda parametrar under renoveringen går det att höja statusen i ett område. Sociala faktorer som individuella levnadsmönster, trivsel, arbetsmarknadsåtgärder, dialog och trygghet bidrar till ökad livskvalitet. När vi tillvaratar befintliga värden bidrar vi även till en mer resurseffektiv renovering. Vår tekniska expertis är bra på att med små medel hitta sätt att till exempel energieffektivisera och rusta upp.

Miljonprogramsklockan ger helhetssyn

Miljonprogramsklockan hjälper oss att navigera rätt i renoveringen och består av tolv samverkande faktorer som tar hänsyn till hela områdets utveckling. På så sätt kan vi se till helheten och samtidigt förstå det unika i varje område. Rustas hela området upp samtidigt, istället för hus för hus, får vi allra bäst effekt. Målet är att de boende ska vilja bo kvar, ha råd att bo kvar och att nya människor ska vilja flytta hit.

Samverkan är utgångspunkten

I Miljonprogramsklockan är samverkan utgångspunkten. Tack vare vår vana att hantera komplexa projekt med många intressenter, vet vi att nyckeln till ett lyckat och kostnadseffektivt slutresultat är delaktighet. Hållbar renovering engagerar och involverar. Genom att samverka i partnering kan vi skapa den breda förståelse för projektet som krävs. Dessutom kan vi arbeta fram bättre och mer hållbara lösningar tillsammans.

Lokal projektgrupp och central expertis

Inom NCC finns lokala projektgrupper som är specialiserade på Hållbar renovering. Till stöd i projektet finns även NCC:s branschledande experter inom bland annat livscykelanalys och livscykelkostnader, energieffektivisering, driftsoptimering, miljöcertifiering, social hållbarhet och samverkan. Kombinationen är oslagbar och tryggar att alla möjligheter tas tillvara vid renoveringen.

Se våra filmer om Hållbar renovering

Tack vare partneringsamarbete, energieffektiviseringar och andra finurliga kalkyler räknar vi hem en del av renoveringskostnaden. Genom att förbättra området som helhet bidrar vi även till att höja områdets status. Se våra filmer så får du veta mer.

Hållbar renovering är ett helhetskoncept som gör renovering till en bra affär genom att hitta lönsamma synergieffekter mellan renovering, energieffektivisering och underhåll.

NCC, Spridd och Botkyrkabyggen renoverar miljonprogrammet i Fittja i Stockholm. 1300 lägenheter i 24 hus. Här är filmen från invigningen av ett alldeles fantastiskt konstverk om Fittja. På byggplanket på vår arbetsplats i Fittja finns resultatet av ett unikt samarbete med den konstnärliga ledaren Saadia Hussein och ett dream team ungdomar från Fittja som låtit kreativiteten flöda.

Madeleine_Nobs_NCC25003
Madeleine Nobs

Affärsutvecklare Hållbara affärer, NCC Building

Mer om Hållbar renovering

Referensprojekt Hållbar renovering

Fittja_6
Fittja People's Palace, Stockholm

NCC har i samverkan med arkitektkontoret Spridd tagit fram Fittja People's Palace särskilt för renovering av miljonprogramshus. Det är ett koncept som respekterar de boendes intressen samtidigt som det ger enkla och funktionella lösningar på renoveringsbehovet. Konceptet vann första pris i den svenska delen i tävlingen Nordic Built Challenge.