I bild syns solpaneler på lägenhetstak.

Renovering för Stockholmshem

Utmaningen att skapa en trygg och attraktiv allmännytta är stor då upprustningen av fastigheter från 1960- och 1970-talens miljonprogram ska renoveras i Stockholmsområdet. NCC utvecklar tillsammans med Stockholmshem socialt och miljömässigt hållbara boendemiljöer.

Upprustningen ska sänka hyreshusens energianvändning med hälften. Projektens ekonomiska hållbarhet finns i samspelet mellan renovering, energieffektivisering, social hållbarhet och framtida underhåll.

Samarbete och synergieffekter

I Uppdraget använder vi oss av konceptet NCC Hållbar Renovering – ett helhetskoncept som gör renovering till en bra affär genom att hitta lönsamma synergieffekter.

Samarbetet med Stockholmshem sker i så kallad strategisk partnering, en långsiktig samverkansform, där de deltagande företagen genomför ett uppdrag i nära samarbete med projektets bästa i fokus.

Åtgärden lönsam vid stora renoveringar

I samband med större renoveringar är åtgärder för att sänka husens energi- och klimatpåverkan mest lönsamma. Om Sverige ska nå sina miljökvalitetsmål samt målen i EU:s direktiv om energieffektivisering är det nödvändigt att energieffektivisera äldre bostäder.