Bild på ett av Fittjas klassiska lägenhethus som ingår i renovering av miljonprogrammet, sedd nedifrån.