NCC Green Asphalt - vår metod

Vår ambition är att bli klimatneutrala och vi arbetar målmedvetet med att minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan. NCC Green Asfalt är vårt sätt att producera asfalt med minsta möjliga inverkan på miljön. En asfalt med lägre klimatavtryck, med bibehållen hög kvalitet.

Med metoden NCC Green Asphalt har vi lyckats sänka temperaturen vid asfaltproduktionen och koldioxidutsläppen blir radikalt lägre.
  • NCC Green Asphalt på fossilfri förskola i Göteborg.

  • Genom ett antal olika åtgärder i tillverkningen har vi tagit fram en asfalt som ger 50% mindre utsläpp av koldioxidekvivalenter.

Daniel Tegin

Sälj- och marknadsansvarig Asfalt, mellersta Sverige, NCC Industry