Återvinning av asfalt

Asfalt går att återanvända i princip hur många gånger som helst. NCC har lång erfarenhet av asfaltåtervinning. Genom åren har vi använt och utvecklat många olika tekniker och metoder för återvinning av asfalt.

Asfalt är en av de mest återvunna produkterna i världen, det går att återvinna i princip hur många gånger som helst. 

Mängden återvunnen asfalt påverkar i allmänhet sammansättningen i den nya asfalten, särskilt när det gäller mängden påfyllningsfraktion och hålrummet i det färdiga asfaltskiktet. 

Under åren har NCC arbetat med olika tekniker för att öka användningen av återvunnet material, både med utveckling på den faktiska anläggningen och med rutinerna för hantering av återvinning på plats. 

Vidare behövs nära kontakt mellan laboratoriet och asfaltanläggningens personal för att säkerställa att de producerade blandningarna uppfyller kundens tekniska krav. 

Returasfalt, RAP, ÅV... vad heter det? 

Det finns många begrepp för den asfalt som man vill använda sig av igen; avfall, RAP, RA, ÅV, fräsmassor, krossad asfalt, granulat, asfaltkakor, returasfalt, återvinning etc. Vi använder oss helst av begreppet returasfalt som förkortas RA

Flexibelt och mobilt

NCC har både fasta och mobila asfaltverk i hela landet och kan vid behov flytta verksamheten och på så vis minimera transporterna. Vi har även resurser att fräsa bort gammal asfalt och återvinna den på plats direkt på vägen genom så kallad repaving eller remixing-teknik.

NCC kan erbjuda flera olika återvinningstjänster och produkter:

  • Varm återvinning
  • Halvvarm återvinning
  • Kall återvinning
  • Återvinning via mobila och fasta verk
  • Remixing och repaving
  • Speciallösningar efter behov

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi kan det här med att återvinna asfalt och delar gärna med oss av våra erfarenheter. Tillsammans med våra kunder hittar vi ofta en bra lösning som löser både ekonomiska och miljömässiga problem på samma gång.

Införsel av returasfalt (asfaltgranulat)

För att vi på NCC ska kunna hjälpa dig som kund med hantering av din returasfalt (asfaltgranulat) behöver vi information via en digital införselblankett

Använd den digitala införselblanketten

Regler för asfalt

Läs mer om vilka asfaltspecifika regler som finns för införsel av asfaltgranulat.

Läs regler