Asfaltering av landsväg

Återvinning av asfalt

Asfalt är 100 procent återvinningsbart. NCC har lång erfarenhet av asfaltåtervinning. Genom åren har vi använt och utvecklat många olika tekniker och metoder för återvinning av asfaltgranulat. Att återvinna är ett sätt för oss att hantera några av vår tids stora problem och är därför ett av NCC:s fokusområden.

Vi hjälper kunder att hitta resurssmarta lösningar genom att använda den erfarenhet vi har av beläggningar och asfaltproduktion och där hitta återvinningsmöjligheter.

Flexibelt och mobilt

NCC har både fasta och mobila asfaltverk i hela landet och kan vid behov flytta verksamheten och på så vis minimera transporterna. Vi har även resurser att fräsa bort gammal asfalt och återvinna den på plats direkt på vägen genom så kallad repaving eller remixing-teknik.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter kring återvinning av asfalt. Tillsammans med våra kunder hittar vi ofta en bra lösning som löser både ekonomiska och miljömässiga problem på samma gång.

NCC kan erbjuda flera olika återvinningstjänster och produkter:

  • Varm återvinning
  • Halvvarm återvinning
  • Kall återvinning
  • Återvinning via mobila och fasta verk
  • Remixing och repaving
  • Speciallösningar efter behov

Införsel av asfaltgranulat

För att vi på NCC ska kunna hjälpa dig som kund med hantering av ditt asfaltgranulat behöver vi information via en digital införselblankett

Använd den digitala införselblanketten

Regler för asfalt

Läs mer om vilka asfaltspecifika regler som finns för införsel av asfaltgranulat.

Läs regler