Asfaltproduktion med lägre koldioxidutsläpp

Asfalt från NCC tillverkas med metoder som gör att koldioxidutsläppen är lägre jämfört med traditionellt tillverkad asfalt - med bibehållen hög kvalitet.

  • Asfalt producerad med lägre koldioxidutsläpp på Hoppets förskola i Göteborg.

  • Riksväg 51: Genom ett antal olika åtgärder i tillverkningen sänkte vi CO2e-utsläppen med 50%