Vård- och omsorgsboende i Eskilstuna med lekpark utanför.