Vård- och omsorgsboende i Eskilstuna med lekpark utanför.

Nytt vård- och omsorgsboende i Eskilstuna

NCC har tillsammans med Eskilstuna kommunfastigheter AB byggt ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter intill Trumslagargården i Eskilstuna.

För att möta behovet av fler vård- och omsorgsplatser i Eskilstuna har NCC byggt ut befintliga Trumslagargården med ett nytt modernt och tryggt boende. Ett boende för framtiden med fokus på Eskilstunabornas behov, energieffektivitet och hållbara materialval.

Naturnära boende med högt ställda miljökrav

Projektet omfattar en tillbyggnad i tre plan som rymmer 80 boenderum i anslutning till gemensamma ytor för samvaro, måltider och aktiviteter. Boendet är anpassat för att erbjuda särskilt stöd och omvårdnad med ytor för administration och personal. Totalt är tillbyggnaden cirka 8 100 kvadratmeter.

Boendemiljön ska bidra till trygghet, gemenskap och livskvalitet för den enskilde och anhöriga ska välkomnas och kunna uppleva att den närståendes behov tillgodoses. Lägenheterna är utrustade med tvättmaskin och torktumlare, höj och sänkbara tvättställ och toaletter.

Utemiljön är skapad för att tillgodose de boendes behov av närheten till natur, sinnesstimulering och rekreation. Skogen finns nära och i omgivningarna finns promenadstråk så det är lätt att ta sig ut. För att locka till utomhusvistelse finns balkonger och terrasser i alla väderstreck och utomhus finns sittplatser och motorikbana.

Huset har putsade fasader i en varmgrå färg. Ytterväggar vid balkonger och entréer är klädda med träpanel. Vid balkonger, terrasser och uteplatser finns spaljéer av trä som stöd för växter, insynsskydd och solavskärmning.

Byggnaden projekteras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att boendet utformas utifrån högt ställda krav på energieffektivitet, hälsosam inomhusmiljö med god ventilation och sunda materialval. I huset har möjligheten byggts in att kunna kyla fastigheten vid behov. Taken har försetts med solpaneler för en mer klimateffektiv drift. 

Med oss projektet hade vi närmast erfarenheter från äldreboendet vid Öster Mälarstrand i Västerås och från Sörmland där vi genomför ny- och ombyggnationer på regionens tre sjukhus. NCC har lång erfarenhet av att bygga framtidssäkra, flexibla och hållbara miljöer inom vård- och omsorg som utgår från behoven hos både den enskilde och personal.
Anders Lindkvist, affärschef NCC Building Sweden
Anders Lindkvist

Affärschef, NCC Building Sweden