Modernt äldreboende med ny teknik i Västerås

NCC har tillsammans med Västerås Stad byggt ett toppmodernt, trivsamt och tryggt äldreboende med 90 lägenheter och gemensamhetsytor vid Öster Mälarstrand i Västerås.

För att möta den ökande andelen äldre inom kommunen har NCC och Västerås Stad byggt ett nytt äldreboende. Boendet innehåller 90 lägenheter och gemensamhetsytor och är utformat för att vara trivsamt och väl fungerande för ett så självständigt liv som möjligt för de boende.

Öster Mälarstrands äldreboende har totalt sju våningar som innehåller:

  • 90 lägenheter med ny teknik fördelade på fem plan. Varje lägenhet är på 35 kvadratmeter med pentry och hygienutrymme.
  • Entréplan med gemensamma ytor, café, kontor, ett tillagningskök och utgång till innegården.
  • Översta planet med en takterrass med orangeri, relax med bastu samt fläktrum.
  • Källare med förråd och omklädningsrum för personal samt teknikutrymme och utrymme för återvinning.

Digitala lösningar i framkant för ökad trygghet

Ett stort fokus har lagts på teknik i projektet. För att bidra till ökad trygghet, säkerhet och självständighet används ny teknik och digitala lösningar. Till exempel har samtliga boenderum höj- och sänkbara toalettstolar och handfat. Fallskyddsdetektering i rummen känner av om någon ramlat i sitt boenderum. Det bidrar även till att personalen får en bättre arbetsmiljö.

Hela projektet certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver, vilket innebär att boendet utformas utifrån högt ställda krav på energieffektivitet, hälsosam inomhusmiljö med god ventilation och sunda materialval.

Samverkan med nära dialog från start

Uppdraget är en totalentreprenad och projektet har utförts i partnering mellan NCC och Västerås stad. Genom ett nära samarbete från tidigt skede med stor involvering från verksamheten säkras bästa möjliga slutresultat för alla inblandade.
 

Anders Lindkvist

Affärschef, NCC Building Sweden