Nytt vård- och omsorgsboende möter framtidens förväntningar i Örebro

För att möta de äldres behov och framtidens utmaningar har NCC byggt ett nytt vård- och omsorgsboende i Karlslund, Örebro. Fokus var att skapa trygghet och självständighet genom att använda digitala lösningar och ny teknik.

Det nya vård- och omsorgsboendet Karlslundsgården är utformat för framtidens äldreomsorg. Byggnationen handlar inte bara om att skapa fler platser, utan också om att möta framtidens nya förväntningar från allt fler äldre.

Tillgänglig boendemiljö

Karlslundsgården är fem våningar högt och omfattar totalt 6 700 kvadratmeter. Huset består av 68 bostäder, varav fyra lägenheter är för parboende på bottenplan med egen uteplats.

I huset finns åtta avdelningar, gemensamma ytor, personalutrymmen samt en gård i söderläge. Varje avdelning har gemensamhetskök med matrum och rum för samvaro.

På alla våningar finns flera gemensamma balkonger. I trädgården finns växthus, odlingar, lusthus, en liten damm och sittplatser – allt byggt med höga krav på tillgänglighet.

Digitala lösningar för ökad trygghet

För att bidra till ökad trygghet, säkerhet och självständighet används ny teknik och digitala lösningar. Bland annat finns det sensorgolv installerat i samtliga lägenheter, som larmar vid fall. Ytterligare funktioner kan aktiveras i samråd med hyresgästerna, som belysning på golvet under nattetid, toalettlarm och dörrlarm.