Spadtag för nytt vård- och omsorgsboende i Karlslund

Idag togs det första spadtaget för ett nytt vård- och omsorgsboende på Gäddestavägen i Karlslund. Boendet ska möta de äldres behov och framtidens utmaningar och beräknas stå klart i slutet av 2018.

Vi bygger inte bara ett nytt boende för att skapa fler platser, utan också för att möta de förändringar i samhället som påverkar hur äldreomsorgen kommer att bedrivas i framtiden. Det handlar om att kunna möta nya förväntningar från fler äldre och hur samhällets starka digitala utveckling kan bidra i det på ett positivt sätt. En del av verksamheten kommer också att ha teckenspråksinriktning.

Det fem våningar höga huset ska inrymma 68 bostäder fördelade på åtta avdelningar, gemensamma ytor personalutrymmen samt en gård i söderläge. Örebro kommun blir hyresgäst och kommer att förmedla bostäderna. Huset byggs av ÖBO Omsorgsfastigheter AB och totalentreprenör är NCC. Huset beräknas stå klart i slutet av 2018.

På plats under spadtaget fanns Per-Åke Sörman (C), ordförande i Programnämnd social välfärd, Ulf Rohlén, vd ÖBO och Peter Höög, avdelningschef NCC Building.