Råsvägens Äldreboende i Tranås

I Tranås bygger NCC ett äldreboende med sex avdelningar och totalt 54 lägenheter. Byggnaden får två våningar med fasader av tegel. Den utformas som ett E med en gemensam del samt lägenheterna fördelade i tre flyglar.

Den gemensamma delen kommer att ha förhöjt tak och öppet samband mellan entrévåning och övervåning. Den  kommer bland annat att innehålla tillagningskök och samlingsrum med braskamin och caféhörna.

Råsvägens äldreboende uppförs enligt kraven för Miljöbyggnad Silver. Stor vikt läggs också vid den yttre miljön.  Framför byggnaden anläggs en damm med fontän, bryggpromenad och växter. Runt byggnaden skapas gröna och lummiga gårdsmiljöer för sinnliga upplevelser, aktiviteter och rehabilitering.

Råsvägens äldreboende är det första projektet i avtalet mellan NCC och Tranåsbostäder om strategisk partnering kring stadsbyggnads- och lokalutveckling i Tranås. 

Andreas Saltin

Affärschef, NCC Building Sweden