Underhållsdepå för tåg i Kärråkra

På uppdrag av Region Skåne bygger NCC en tågdepå i Kärråkra utanför Hässleholm, för underhåll, reparationer, tillsyn, uppställning och städning av Öresundståg och Pågatåg.

Den nya tågdepån byggs för att förbättra underhållsmöjligheterna för regionaltågen, vilket är viktigt för en fungerande tågtrafik i området.

Uppdraget är en samverkansentreprenad i två faser. I den första fasen har NCC och Region Skåne tillsammans projekterat och planerat projektet. Nu pågår fas två, själva byggnationen.

Depån består av fem byggnader innehållande verkstad, kontor, städbyggnad, hjulsvarv, kombihall, en mottagningsstation samt en städplattform, totalt 26 500 kvadratmeter.

  • Verkstad   13 800 m²
  • Lagerdel   5 485 m²
  • Kontor   3 350 m²
  • Teknikhall   1 400 m²
  • Tvättanlägggning   2 000 m²
  • Övriga utrymme 450 m²

Foto: Rickard Johnsson, Studio-E

Bild på Ulf Jönsson, affärschef Sydväst, NCC Building Sweden.
Ulf Jönsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden