Foto: Studio-E

Underhållsdepå för tåg i Kärråkra

På uppdrag av Region Skåne har NCC byggt Hässleholmsdepån, för underhåll, reparationer, tillsyn, uppställning och städning av Öresundståg och Pågatåg.

Den nya tågdepån har byggts för att förbättra underhållsmöjligheterna för regionaltågen, vilket är viktigt för en fungerande tågtrafik i området.

Uppdraget var en samverkansentreprenad i två faser. I den första fasen projekterade och planerade NCC och Region Skåne tillsammans projektet. Därefter genomfördes fas 2, själva byggnationen som blev klar under våren 2020.

NCC:s uppdrag innebar nybyggnation av alla byggnader på Hässleholmsdepån - innehållande verkstad, kontor, städbyggnad, hjulsvarv, kombihall, en mottagningsstation samt en städplattform, totalt 26 500 kvadratmeter.

  • Verkstad   13 800 m²
  • Lagerdel   5 485 m²
  • Kontor   3 350 m²
  • Teknikhall   1 400 m²
  • Tvättanläggning   2 000 m²
  • Övriga utrymme 450 m²

På uppdrag av Region Skåne har NCC även byggt spårvagnsdepån i Lund för service och underhåll av spårvagnar. 

Foto: Rickard Johnsson, Studio-E