Spårvagnsdepå i Lund

På uppdrag av Lunds kommun och Region Skåne kommer NCC att bygga en spårvagnsdepå för Lunds spårvagnar.

Uppdraget är en del av Lunds kommuns och Region Skånes gemensamma projekt avseende utbyggnad av en spårvagnslinje mellan centrala Lund och forskningsanläggningen ESS.

Spårvagnsdepån uppförs i närheten av ESS, som en sista punkt i spårvägslinjen. Depån ska innehålla utrymmen för dagligt underhåll och rengöring, verkstad för större underhållsarbeten och reparationer, kontor samt uppställningsplats för spårvagnarna. 

På uppdrag av Region Skåne bygger NCC även en underhållsdepå för Öresundståg i Kärråkra utanför Hässleholm, vilket ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan projekten.

Spårvagnsdepån i Lund ska vara färdigställd 2020, då den nya spårvägen tas i drift.

Bild på Magnus Jarebrant, affärschef Malmö/Lund, NCC Building. Foto/illustration: Okänd
Magnus Jarebrant

Affärschef, Syd, NCC Building Sweden