Spårvagnsdepå i Lund

På uppdrag av Lunds kommun och Region Skåne har NCC byggt en spårvagnsdepå för Lunds spårvagnar.

Uppdraget är en del av Lunds kommuns och Region Skånes gemensamma projekt avseende utbyggnad av en spårvagnslinje mellan centrala Lund och forskningsanläggningen ESS.

Spårvagnsdepån har uppförts i närheten av ESS, som en sista punkt i spårvägslinjen. Depån innehåller utrymmen för dagligt underhåll och rengöring, verkstad för större underhållsarbeten och reparationer, kontor samt uppställningsplats för spårvagnarna. 

På uppdrag av Region Skåne har NCC även byggt Hässleholmsdepån, en underhållsdepå för Öresundståg.

Bild på Magnus Jarebrant, affärschef Malmö/Lund, NCC Building.
Magnus Jarebrant

Affärschef, Syd, NCC Building Sweden