Ombyggnad av Stagnellska hemmet

NCC har tillsammans med Karlstad kommun genomfört en omfattande ombyggnation av Stagnellska hemmet i Karlstad. Med fokus på återbruk har byggnaden omvandlats på ett klimatmedvetet sätt för att samla flera olika kommunala verksamheter som förskola och trygghetsboende.

Förvandlingen av Stagnellska hemmet i Karlstad är klar. Efter en omfattande renovering och ombyggnation av före detta vårdlokaler från 1970-talet har huset anpassats efter verksamheternas behov till modern byggstandard.

I Stagnellska samlas och samverkar flera kommunala verksamheter under samma tak. Det är ett hus för både trygghetsboende, LSS-boende, två förskolor, skolverksamhet, social stödverksamhet och aktivitetscenter. 

Exempel i ombyggnationen:

  • Utfackningsväggar har bytts ut med en helt ny rumsbildning anpassad för olika verksamheter
  • Yttertak/fläktrum har ersatts med en ny lättare konstruktion för att möta befintlig betongstomme
  • Samtliga fönster och dörrar har bytts ut och utrustats med hänsyn till krav på tillgänglighet och verksamheternas passersystem
  • Samtliga installationer i huset är nya och plan 4-5 har utrustats med sprinkler
  • Nytt tillagningskök har installerats i huset
  • Ny utemiljö har anlagts, anpassad för de olika verksamheternas behov
  • Dräneringsarbeten och friläggning av suterrängplan
Se mer om hur Stagnellska hemmet har förvandlats till moderna lokaler som samlar flera kommunala verksamheter.
Utemiljöer vid Stagnellska hemmet
Sandra Björn

Projektchef, NCC Building Sweden