Foto: Klas Andersson

Skola i Trelleborg med tillhörande idrottshall

På uppdrag av Trelleborgs kommun har NCC byggt Västervångskolan för årskurs F-9 samt idrottshall.

Befintliga byggnader från 1972, förutom matsal och tillagningskök, var i dåligt skick och revs. En ny skolbyggnad i tre plan, där det tredje våningsplanet är indraget, uppfördes istället. Den befintliga matsalen och tillagningsköket byggdes ut och kopplades ihop med nybyggnaden genom ett entréutrymme.

I den norra delen av byggnaden inryms lokaler för de yngre eleverna och i den södra för de äldre eleverna. Skolan har också fått nya lokaler för grupper med särskild undervisning, ett gemensamt entrérum samt administration, bibliotek och speciallokaler för slöjd, hemkunskap med mera. I anslutning till skolan har även två nya hallar för idrott, lek och rörelse uppförts.

Arkitekt är Chroma Arkitekter. Arbetena påbörjades sommaren 2016 i form av rivning och flytt av paviljonger och inflyttning i skolan var 2018. Idrottshallen och all utemiljö var färdig sommaren 2019.