Ny skola i Trelleborg med tillhörande idrottshall

På uppdrag av Trelleborgs kommun bygger NCC nya Vannhögs- och Lillevångsskolan för årskurserna F-9 med tillhörande idrottslokaler i västra Trelleborg.

Befintliga byggnader från 1972, förutom matsal och tillagningskök, är i dåligt skick och ska rivas. En ny skolbyggnad i tre plan, där det tredje våningsplanet är indraget, kommer att uppföras istället. Den befintliga matsalen och tillagningsköket byggs ut och kopplas ihop med nybyggnaden genom ett entréutrymme.

I den norra delen av byggnaden inryms lokaler för de yngre eleverna (Lillevångskolan) och i den södra delen kommer de äldre eleverna (Vannhögskolan) ha sina lokaler. Skolan kommer också få nya lokaler för grupper med särskild undervisning. Ett gemensamt entrérum samt administration, bibliotek och speciallokaler för slöjd, hemkunskap med mera placeras centralt.

I anslutning till skolan kommer även två nya hallar för idrott, lek och rörelse att uppföras.

Arkitekt är Chroma Arkitekter. Arbetena påbörjades sommaren 2016 i form av rivning och flytt av paviljonger. Projektet ska i sin helhet vara färdigt till sommaren 2019.