Villanskolan i Ängelholm, nyligen byggd av NCC. Foto: Studio-E

Skola, Ängelholm

NCC har inlett ett samarbete med Ängelholmslokaler om nybyggnation av en grundskola för 550 elever, tillagningskök samt idrottshall. Projektet är en totalentreprenad i partnering.

Uppdraget genomförs som en totalentreprenad i partnering, där NCC i ett första skede tillsammans med Ängelholmslokaler ska planera, budgetera och projektera program- och systemhandlingar för att ta fram en målkostnad för uppdraget. Detta arbete påbörjas omgående. Därefter övergår projektet i byggfas. Skolan planeras vara klar för inflyttning till höstterminen 2026.  

NCC har nyligen byggt Villanskolan i Ängelholm och ser fram emot att bygga ytterligare en skola i kommunen. Genom att samverka med Ängelholmslokaler redan från tidigt skede bidrar vi både med lärdomar från tidigare skolprojekt och värdefull erfarenhet från att bygga med minskad klimatpåverkan. David Fritzson-Bratt, NCC