Foto: Studio-E
Röda hus omgivna av gräs, LSS-boende, Falkenberg.

LSS-boende i Stafsinge, Falkenberg

I partnering med Falkenbergs Bostads AB, Fabo, har NCC byggt ett nytt LSS-boende i Stafsinge utanför Falkenberg.

Fabo har byggt det nya LSS-boendet på uppdrag av Socialförvaltningen som psykiatriboende. Boendet omfattar tio lägenheter samt gemensamhetsytor i en fin och avslappnande miljö.

Byggstart var i maj 2021 och LSS-boendet stod klart sommaren 2022.

Tillsammans med Fabo har NCC genomfört flera andra projekt, såsom nyproduktion och renovering av hyresrätter. 

 

  • Foto: Studio-E

  • Foto: Studio-E

  • Foto: Studio-E

  • Foto: Studio-E

  • Foto: Studio-E

Klipper bandet
Invigning augusti 2022: Kerstin Rosell, socialnämndens ordförande, klipper bandet till det nya psykiatriboende i Stafsinge tillsammans med Danijela Sredjevic, enhetschef på boendet och Johan Klingborg, socialchef. Foto: Fabo