Renovering av hyresrätter i Falkenberg

Tillsammans med Falkenbergs Bostads AB (Fabo) ska NCC renovera och modernisera 179 hyresrätter i området Herting i Falkenberg. I NCC:s uppdrag ingår bland annat byte av värmesystem, stambyte, renovering av avloppsrör samt badrumsrenovering.

Herting ligger nära Falkenbergs nya fotbollsarena och uppdraget omfattar sex huskroppar från 1950-60-talet, där NCC bland annat ska byta värmesystem, utföra stambyte, renovera avloppsrör och badrum samt i vissa fall även kök. Ett 60-tal lägenheter kommer att helrenoveras.

Bild på David Fritzon Bratt, affärschef NCC Building. Foto/illustration: Okänd
David Fritzson Bratt

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden