Foton: Studio-E

Renovering av hyresrätter i Falkenberg

Tillsammans med Falkenbergs Bostads AB (Fabo) renoverar och moderniserar NCC 179 hyresrätter i området Herting nära Falkenbergs nya fotbollsarena.

Uppdraget omfattar sex huskroppar från 1950-60-talet, där NCC bland annat byter värmesystem, utför stambyte, renoverar avloppsrör och badrum samt i vissa fall även kök. Ett 60-tal lägenheter helrenoveras.

Uppdraget är en samverkansentreprenad i två faser. I ett första skede planerade, budgeterade och projekterade parterna tillsammans byggnationen. Därefter påbörjades renoveringsarbetet som nu pågår.

ncc_tjänsteman_hbg_191111_david_fritzson_8367
David Fritzson Bratt

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden