95 hyresrätter i Falkenberg

NCC har i samverkan med Falkenbergs Bostads AB (FABO) byggt tre flerfamiljshus med totalt 95 hyreslägenheter i Tröingeberg, strax norr om Falkenbergs centrum.

Falkenbergs kommun har ett stort behov av fler bostäder. Projektet är en del av kommunens tillväxtstrategi och målsättning att bygga 500 nya bostäder fram till år 2025.

De nya husen är fördelade på tre loftgångshus med fyra respektive fem våningar samt markparkering på innergården. Husen är gedigna med betongstomme, tegelfasader och stora balkonger.

Projektet ligger i Tröinge, ett nytt spännande område med gångavstånd till Falkenbergs nya järnvägsstation. Strax bredvid har NCC tidigare byggt radhusområdet Brf Tröinge By.

Robert Karlsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden