Foto: Klas Andersson
Foto kvarteret Masthusen i Malmö.

Kv Masthusen, Malmö

På uppdrag av Skandia Fastigheter har NCC byggt ett nytt kvarter med bostäder och förskola samt mobilitetshubb med parkeringsplatser och service i kvarteret Masthusen 15 i Västra Hamnen i centrala Malmö.

Kvarteret är en fortsättning på Skandia Fastigheters utveckling av området runt Masttorget i Västra hamnen i Malmö, Nordens första enligt BREEAM hållbarhetscertifierade stadsdel.

NCC:s uppdrag innebar nybyggnation av ett bostadshus med 77 hyreslägenheter och lokaler i bottenplan, en förskola i fem plan med utemiljö i två olika plan samt en "mobilitetshubb" med 245 parkeringsplatser och lokaler för handel och cykelservice.

I uppdraget ingick utöver utemiljön till förskolan, även utemiljö i anslutning till kvarteret med cykelparkering, lekplats och sittplatser. Fastigheten har gröna tak och solceller, samt gemensam takterrass med odlingslådor och sittplatser. Förskolan miljöcertifieras enligt BREEAM, nivå Excellent och bostadshuset enligt BREEAM, nivå Very Good.

Byggstart var i början av 2021. Mobilitetshubben stod klar under våren 2022. Inflyttning i förskolan var vid årsskiftet 2022/2023 och lägenheterna var inflyttningsklara under våren 2023.

  • Foton: Klas Andersson