Illustration: Chroma Arkitekter & Krook & Tjäder
Illustration över nya kvarteret Masthusen i Malmö.

Kv Masthusen, Malmö

NCC ska på uppdrag av Skandia Fastigheter bygga ett nytt kvarter med bostäder, förskola, mobilitetshubb med parkeringsplatser och service i kvarter Masthusen 15 i Västra Hamnen i centrala Malmö.

Kvarteret är en fortsättning på Skandia Fastigheters utveckling av området runt
Masttorget i Västra hamnen i Malmö, Nordens första enligt BREEAM hållbarhetscertifierade stadsdel.

NCC:s uppdrag innebär nybyggnation av ett bostadshus med 77 hyreslägenheter och lokaler i bottenplan, en förskola i fem plan med utemiljö i två olika plan samt en så kallad mobilitetshubb med 245 parkeringsplatser och lokaler för handel och cykelservice.

I uppdraget ingår, utöver utemiljön till förskolan, även utemiljö i anslutning till kvarteret med cykelparkering, lekplats och sittplatser. Fastigheten kommer ha gröna tak och solceller, samt gemensam takterrass med odlingslådor och sittplatser. Förskolan ska miljöcertifieras enligt BREEAM, nivå Excellent och bostadshuset ska miljöcertifieras enligt BREEAM, nivå Very Good.

Byggstart är i början av 2021. Mobilitetshubben beräknas vara klar i början av 2022. Inflyttning i förskolan planeras till hösten 2022 och lägenheterna blir inflyttningsklara i början av 2023.

Bild på Magnus Jarebrant, affärschef Malmö/Lund, NCC Building.
Magnus Jarebrant

Affärschef, Syd, NCC Building Sweden