Skissbild: Arkitekterna Krook & Tjäder Uulas AB

Kontorsbyggnad åt IKEA i Älmhult

NCC ska på uppdrag av IKEA Property AB bygga en ny kontorsbyggnad i Älmhult, Future IoS Backsippan Hub, för kontor och produktutveckling

Den nya byggnaden omfattar 17 000 kvadratmeter och ska huvudsakligen innehålla ytor för IKEA of Sweden AB:s verksamhet för produktutveckling. Ytorna och installationerna ska byggas och utformas med en stor grad av flexibilitet för förändringar, kompletteringar och ombyggnationer i framtiden.

Byggnaden ska miljöcertifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM och uppnå nivå Outstanding med marginal.

Byggstart planeras till mitten av februari och kontoret ska stå klart under 2023.

  • Exteriör. Skissbild: Arkitekterna Krook & Tjäder Uulas AB

  • Interiör. Skissbild: Arkitekterna Krook & Tjäder Uulas AB

  • Interiör. Skissbild: Arkitekterna Krook & Tjäder Uulas AB

Bild på Ulf Jönsson, affärschef Sydväst, NCC Building Sweden.
Ulf Jönsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden