Illustration: Wennström & Lundquist Arkitekter

Kontor i centrala Halmstad

NCC ska i samverkan med Klövern bygga ett nytt kontor för Försäkringskassan och First Office i centrala Halmstad.

Fastigheten byggs intill de gamla Lokstallarna, som ligger i närheten av både Halmstads stadskärna och resecentrum, ett område som genomgått en stor förändring senaste åren. 

NCC:s uppdrag omfattar rivning, marksanering och nyproduktion av ett kontorshus i fem våningar om cirka 2 700 kvadratmeter. Marken kräver ett omfattande pålningsarbete innan montage av en prefabricerad betongstomme sker. Kontorshuset uppförs enligt Miljöbyggnad nivå Silver som ställer höga krav på till exempel låg energianvändning, bra inomhusmiljö och sunda material.

Försäkringskassan kommer att disponera större delen av huset men även Klöverns koncept för kontorshotell, First Office, kommer att inrymmas på bottenplan i byggnaden.

Parterna har tillsammans planerat och projekterat projektet under 2020 och byggstart var i januari 2021. Det nya kontoret beräknas stå klart under andra kvartalet 2022.

Robert Karlsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden