Foto: Studio-E
Flygbild av kontorshus i Halmstad.

Kontor i centrala Halmstad

NCC har i samverkan med Klövern (numera Corem Property Group AB) byggt ett nytt kontor för Försäkringskassan och First Office i centrala Halmstad.

Fastigheten har byggts intill de gamla Lokstallarna, som ligger i närheten av både Halmstads stadskärna och resecentrum, ett område som genomgått en stor förändring senaste åren. 

NCC:s uppdrag omfattade rivning, marksanering och nyproduktion av ett kontorshus i fem våningar om cirka 2 700 kvadratmeter. Marken krävde ett omfattande pålningsarbete innan montage av en prefabricerad betongstomme kunde göras. Kontorshuset uppfördes enligt Miljöbyggnad nivå Silver som ställer höga krav på till exempel låg energianvändning, bra inomhusmiljö och sunda material.

Försäkringskassan disponerar större delen av huset men även kontorshotellet First Office inryms på bottenplan i byggnaden.

Parterna har tillsammans planerat och projekterat projektet under 2020 och byggstart var i januari 2021. Det nya kontoret stod klart under andra kvartalet 2022.