NCC Folkboende - Sabo Kombohus Plus

NCC är ett av tre byggföretag som träffat ett fyraårigt ramavtal med SABO. Vårt erbjudande som omfattas av avtalet är en produkt av NCC Folkboende.