NCC Folkboende - Sabo Kombohus Plus

NCC är ett av tre byggföretag som träffat ett fyraårigt ramavtal med SABO. Vårt erbjudande som omfattas av avtalet är en produkt av NCC Folkboende.

Ramavtalsförfrågningar

Ramavtalsförfrågningar skickas till
sabokombohusplus@ncc.se

Broschyr NCC Folkboende - SABO Kombohus Plus

NCC:s SABO Kombohus Plus är baserat på den väl beprövade produkten NCC Folkboende. Huset är utformat för att ge optimala lägenhetslösningar per våningsplan, ca 80 procent av huvudplanet används som boarea.

Läs mer om SABO Kombo hus Plus (pdf)