NCC vinner miljardkontrakt på Färöarna

NCC har idag tecknat kontrakt om att bygga två vägtunnlar på Färöarna. Kontraktet är uppdelat i två delprojekt och är villkorat av att finansieringen av projektet godkänns av Färöiska landsstyret. Värdet på den första tunneln uppgår till cirka 1,5 Mdr SEK.  Värdet på den andra tunneln uppgår till cirka 1,2 Mdr SEK med en option för kunden att inte genomföra projektet. 

– Vi har stor erfarenhet av att bygga tunnlar i NCC, med spetskompetens inom vår norska verksamhet.  Det känns tillfredställande att kunna erbjuda ett totalkoncept som ger trygghet för kunden när det gäller genomförande, säger Svante Hagman affärsområdeschef för NCC Infrastructure.

Uppdraget omfattar två tunnlar med en längd av 11,2 respektive 10,5 kilometer. Arbetetet omfattar också vägar och cirkulationsplatser för anslutning till befintlig infrastruktur.

NCC har stor erfarenhet av tunnelbyggnation på Färöarna då NCC i början av 2000-talet byggde Vagatunnilin och Nordoyatunnilin. Flera av de nyckelpersoner som arbetade i dessa projekt kommer att ingå i projektteamet för de nya tunnlarna.

Kunden är P/F Eystur- och Sandoyartunlar (EST), som ägs till 100 procent av Färöiska landsstyret.

Projektstart för den första tunneln -Eysturoyartunnilin - sker i december 2016. För den andra tunneln - Sandoyartunnilin - har beställaren en option att välja att inte genomföra projektet, senast den 30 juni 2018.

Ordern för den första tunneln registreras i affärsområdet NCC Infrastructure i fjärde kvartalet 2016 förutsatt att finansieringen dessförinnan godkänts av Färöiska landsstyret.  Ordern för den andra tunneln beräknas orderregistreras i tredje kvartalet 2018 förutsatt att beställaren inte väljer att utnyttja sin option om att inte genomföra projektet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Infrastructure + 46 705 88 22 20
Terje Stachnik Hansen , Communication manager NCC Infrastructure +47 992 16 785

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank 

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2016 kl.2:00 pm CET

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.