NCC utför stor bostadsrenovering i Lomma

NCC har fått i uppdrag att genomföra en omfattande renovering av bostadsföreningen Kraftens flerbostadhus i Lomma, byggda under 1960-talet. NCCs order är värd ca 60 MSEK

Uppdraget omfattar byte av vatten- och avloppssystem samt radiatorer, badrums-/wc-renovering, installation av frånluftssystem och värmepumpar samt tilläggsisolering av vindar. Brf Kraften omfattar 192 lägenheter och består av fem huskroppar uppförda under 1966-1968 vilket innebär att viss asbestsanering kommer utföras.

Arbetet kommer utföras med kvarboende i lägenheterna vilket innebär att stor vikt läggs vid god planering, säkerhet, ordning och reda. En nära och kontinuerlig information till föreningsmedlemmarna genom tydliga anslag och informationstillfällen är viktigt för att öka förståelsen för vad som kommer hända i deras hem.

- Genom att låta genomföra en totalrenovering av alla våtutrymmen i byggnaderna skaffar sig föreningen god kontroll över standarden för dessa utrymmen och installationerna därtill. Renoveringen medför en minskad risk för vattenskador under en lång tid framöver. Lägenhetsinnehavarna får nya, praktiska och säkra badrum och toaletter utan att på egen hand behöva hantera renoveringen, säger Eva Frostberger, affärschef på NCC.

Renoveringen påbörjas under hösten 2016 och slutbesiktning sker september 2018. Projektet kommer sysselsätta ca 25 personer.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Frostberger, affärschef NCC Building, 076 – 125 13 65
Jenny Johnsson, kommunikationsansvarig Syd, 070-589 67 59

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.