Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

1 oktober - 31 december 2015     

 • Orderingång 20 379 (18 469) MSEK

 • Nettoomsättning 22 412 (18 760) MSEK

 • Resultat efter finansiella poster 1 562 (1 017) MSEK

 • Periodens resultat efter skatt 1 241 (878) MSEK

 • Resultat per aktie 11,47 (8,13) SEK

1 januari - 31 december 2015

 • Orderingång 62 506 (61 379) MSEK

 • Nettoomsättning 62 495 (56 867) MSEK

 • Resultat efter finansiella poster 2 656 (2 234) MSEK

 • Periodens resultat efter skatt 2 120 (1 838) MSEK

 • Resultat per aktie 19,59 (17,01) SEK

 • Styrelsen föreslår utdelning av NCC Housing till NCC:s aktieägare genom en så kallad Lex Asea-utdelning. Dessutom föreslås en kontant utdelning om 3,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2015 (se sid. 22)

Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson

Tel. +46 (0)70-674 07 20

Kommunikationsdirektör Ann Lindell Saeby

Tel. +46 (0)76-899 98 48

IR-ansvarig Johan Bergman

Tel. +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

I egenskap av utgivare offentliggör NCC AB, enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, informationen i denna delårsrapport. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 28 januari kl. 08.00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.