NCC – jämförelsesiffror 2015 för nya affärsområdesstrukturen

NCC publicerar jämförelsesiffror 2015 för den nya segmentsindelning som gäller från den 1 januari 2016.

NCC har påbörjat en ny strategiperiod 2016-2020 som tar sikte på lönsam tillväxt. För att kunna förverkliga ambitionerna krävs en mer specialiserad organisation där verksamheten delats in i fyra nordiska affärsområden; NCC Industry, NCC Building, NCC Infrastructure och NCC Property Development. Efter beslut på NCC:s årsstämma kommer bostadsutvecklingbolaget Bonava (tidigare NCC Housing) att delas ut till aktieägarna i NCC under 2016.

Rapporteringssegmenten är de fyra affärsområdena; NCC Industry, NCC Building, NCC Infrastructure och NCC Property Development. Tabellerna nedan visar jämförbara siffror 2015 för dessa. Siffrorna har inte reviderats eller granskats av bolagets revisorer.

Tabell i bifogat dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Lundgren, Chief Financial Officer NCC AB, 08 585 517 65, 070 228 88 81

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 08 585 523 53, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2016, kl.08.16.

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2015 en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda.