NCC bygger Trafikplats Häggvik på Förbifart Stockholm

NCC har fått i uppdrag att projektera och bygga en ny trafikplats på E4 vid Häggvik norr om Stockholm. Den nya trafikplatsen är en del av Förbifart Stockholm och uppdraget omfattar betongtunnlar, broar och anslutningar till E4, Norrortsleden och vägnätet i området. Ordervärdet uppgår till 740 MSEK.

– Det är väldigt glädjande att vi än en gång fått förtroendet från Trafikverket att genomföra ett väldigt komplext och utmanande projekt på en av de mest trafikintensiva vägsträckorna i Sverige. Vi har tidigare byggt om Rotebrobroarna där mer än 70 000 fordon passerar dagligen och nu får vi ta oss an Trafikplats Häggvik där vi också denna gång ska garantera full framkomlighet i trafiken under uppdragets genomförande, säger Svante Hagman affärsområdeschef för NCC Infrastructure.

Trafikplats Häggvik är den nordligaste anslutningspunkten till Förbifart Stockholm, den 21 km långa led som ska binda samman de norra delarna av Stockholms län med de södra. I NCC:s uppdrag ingår förutom en stor mängd schaktningsarbeten projektering och bygget av två stycken 260 meter långa betongtunnlar, fyra broar samt ett antal stödmurar, brand- och bullerskydd, el- och vatten- och avloppsledningar samt dagvattenpumpstation och magasin.

Byggstart är planerad till hösten 2016 och arbetet med att bygga trafikplatsen beräknas ta cirka fem år.

Affären registreras i det andra kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Infrastructure med 649 milj och NCC Industry med 94 milj.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bertil Schmidt, avdelningschef Civil Engineering, NCC Infrastructure  +46 (0) 073 093 930
Anna Trane, Head of  Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj, kl. 13:30.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.