Även småkryp bör inkluderas i staden

Alla ska få bo, en oväntad arkitekttävling riktad till riktigt små viktiga invånare i staden är avgjord. Idétävlingen är framtagen av Dome of Visions i samarbete med NCC, KTH, BeeUrban och Naturhistoriska riksmuseet, med stöd av Sveriges Arkitekter.

Idag delas priset ut för bästa bidraget i arkitekturtävlingen Alla ska få bo. Ludvig Hofsten som studerar sitt sista år på LTH, Lunds Tekniska högskola, vann 20 000 kronor för sitt förslag Hangout Habitat. Pengarna investerar han i en ny dator som ska underlätta hans arbete.

– Jag gick mitt fjärde år i Tokyo och hade bland annat Kengo Kuma som lärare. Med inspiration från Japan ville jag skapa en offentlig och föränderlig mötesplats mellan människa och insekt. Växter och djur ändras med årstiderna, innehållet i hyllorna kan därför fyllas på eller tas bort beroende på vilka insekter som väljer att bosätta sig här, säger Ludvig Hofsten student på LTH.

Priset delas ut idag i Dome of Visions på KTH, Kungliga Tekniska högskolans campus i Stockholm. Samtidigt hålls vernissage kl. 15.00 – 17.00 dit även media är välkomna. Alla tio bidrag som nominerats inklusive vinnarbidraget ställs ut i Dome of Visions till och med den 28 oktober. Dome of Visions är en visionär och inspirerande mötesplats som bjuder in till samtal kring en hållbar framtid. Den kupolformade byggnaden ska stå på KTH:s campus till slutet av 2017.  

– Den biologiska mångfalden är viktig för oss som samhällsbyggare och exploatör. Vi behöver hitta sätt att bygga konstruktioner som också tar till vara till exempel insekters behov för att stärka flora och fauna i stadsområden. Det vinnande bidragets fördel var att det tog med människors interaktion med insekter ur ett lärande perspektiv, säger Christina Lindbäck hållbarhetschef på NCC och jurymedlem i tävlingen.

Tävlingens syfte var bland annat att ta fram förslag på utformning av insektsholkar. Förslagen skulle visa samspelet mellan insekterna och deras bostad och hur de ska få en bättre plats i staden.

Tävlingsbidragen skulle innehålla en insektsholk för olika arter av steklar, bin, getingar samt humlor och fjärilar. Den skulle också fungera för flera olika arter och hänsyn skulle tas till de gröna omgivningarna.

Tävlingen riktade sig till alla arkitekturstudenter på: Umeå Arkitekthögskola, KTH arkitektur, LTH arkitektur, Chalmers arkitektur, Konstfack, HDK, BTH, SLU Ultuna och SLU Alnarp. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC Group
Telefon 08-585 519 07
Anna Lind, chef för externa projekt NCC Group
Telefon 08-585 517 26

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.