Bättre närvård på Öckerö när NCC bygger nytt

Öckeröborna får en ny vårdbyggnad med allt samlat på ett ställe. NCC bygger den nya Närhälsan med vårdcentral, rehabilitering, ungdomsmottagning och barnavårdcentral. Ordern från Öckerö Fastighets AB är värd cirka 36 MSEK.

– NCC har lång erfarenhet av att bygga effektiva vårdlokaler som utgår från behoven hos både vårdtagare och personal, säger Henrik Bergman, affärschef NCC Building Väst. När den nya vårdcentralen står klar får invånarna lättillgängliga lokaler centralt på Öckerö med de senaste lösningarna för just närvård.

Den nya byggnaden börjar byggas på Sockenvägen 2 redan i april och blir först ut i det nya centrum som planeras. Tanken är att det nya centrumet ska samla olika verksamheter och bostäder för medborgarna centralt på Öckerö.

Den nya vårdcentralen tas i drift hösten 2017 och ersätter därmed den nuvarande på Björnhuvudsvägen 54, som läggs ner. Närhälsan kommer att ta emot besökarna i ändamålsenliga lokaler i cirka 1 500 kvm fördelade över tre plan. NCC ansvarar för projektets totalentreprenad.

– Vi vill se en hållbar lösning för närvården med en funktionell och modern byggnad som ska finnas kvar och fungera under lång tid, säger Hans Andreasson, vd på Öckerö Fastighets AB. NCC kunde leverera det på det mest ekonomiskt fördelaktiga sättet. Därför väljer vi att bygga vidare på vårt goda samarbete även i detta projekt.

En del i Öckerö Fastighets AB:s hållbarhetskrav är att den nya byggnaden ska byggas i enlighet med Miljöbyggnad Silver. Det innebär att vårdcentralen utformas utifrån högt ställda krav på energihushållning, hälsosam inomhusmiljö och val av sunda material.

Öckerö kommuns befolkning har vuxit under de senaste 30 åren och många av de offentliga lokalerna behöver förnyas och utökas. Kommunen satsar därför stort på att förbättra skolor och vårdlokaler.

NCC har sedan tidigare ett väl fungerande samarbete med Öckerö Fastighets AB, bland annat i projektet Framtida skollokaler i Öckerö kommun, fastighetsbolagets största investeringsprojekt någonsin. NCC ansvarar där för tillbyggnaden av Hedens skola på Hönö och en ny F-9 skola på Bratteberg på Öckerö. Tillsammans kommer de ge 700 elever i kommunen nya moderna lokaler. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Bergman, affärschef NCC Building Väst, 073-5366290
Carin Kärrberg, Communication officer, Communication operations Sverige, 070-088 77 59

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se,

NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.