NCC tecknar avtal med BillerudKorsnäs

NCC har tecknat ett samverkansavtal med BillerudKorsnäs om utbyggnad för projekt Next Generation på Gruvöns bruk i Grums.

– Det här är vår största investering någonsin och vår målsättning är att bygga världens modernaste produktionsanläggning för produktion av vätskekartong, förpackningskartong, food service board och vit kraftliner. Vi har nu hittat en stark partner att samverka med för byggdelarna av projektet, säger Ulf Eliasson, projektägare och Senior Vice President BillerudKorsnäs AB.  

Uppdraget i sin helhet omfattar mark-, grundläggnings- och betongarbeten för den nya produktionsanläggningen. Kostnaderna för arbetena uppskattas till cirka 950 MSEK.

– Vi är glada och stolta över förtroendet och att BillerudKorsnäs velat teckna ett tidigt samverkansavtal. Med vår breda erfarenhet från liknande projekt och starka projektorganisation kommer vi gemensamt och på ett effektivt sätt genomföra projektet, säger Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Infrastructure.

Uppdraget orderregistreras löpande under 2017 med huvuddelen under första kvartalet 2017 i affärsområdet Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Zimdahl, vice divisionschef, NCC Infrastructure, +46 (0)70 589 09 33

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2016 kl. 08:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.