Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Resultatförbättring för NCC tack vare högre resultat från bostadsutveckling

  • Orderingången uppgick till 10 146 (11 120) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 9 197 (10 311) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -309 (-243) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -156 (-204) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -1,40 (-1,88) SEK
  • Förberedelser för att dela ut och notera Bonava (Housing) på Nasdaq Stockholm fortgår enligt plan.  Årsstämman gav styrelsen mandat att bestämma avstämningsdag under 2016.
  • I denna delårsrapport rapporteras verksamheten i Bonava (Housing) enligt IFRS 5.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cheif Financial Officer, Mattias Lundgren +46 (0)70-228 88 81
IR-ansvarig, Johan Bergman +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

Ett informationsmöte med integrerad webb- och telefonkonferens hålls den 29 april kl. 10.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring +46 8 519 993 55 (SE), +44 203 194 05 50 (UK), +1 855 269 26 05 (US) eller +49 692 222 339 83 (DE) fem minuter före konferensens start. Ange ”NCC”.

I egenskap av utgivare offentliggör NCC AB, enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, informationen i denna delårsrapport. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 29 april kl. 08.00.