NCC bygger tak för biologisk mångfald

I dagarna slutförs arbetet med de nya taken för biologisk mångfald i kvarteret Stora Sjöfallet i Norra Djurgårdsstaden där NCC bygger nya klimatsmarta lägenheter åt Bonava.

I Norra Djurgårdsstaden utvecklas inte bara en ny stadsdel för ett växande Stockholm utan här blir det också en fristad för växt- och djurarter som vildbin, humlor och andra pollinerande insekter. Taken är unika för området och har varierad växtlighet med inslag av mikromiljöer som bland annat består av sten, grus och död ved från den omgivande nationalstadsparken Kungliga Djurgården. På ett av taken finns dessutom ett par fladdermusholkar som står redo för inflyttning.

– Det är roligt att vi får möjlighet att bygga och utvärdera tak som gynnar den biologiska mångfalden och bidrar med ekosystemtjänster i Norra Djurgårdsstaden, säger Charlotte Bejersten Nalin, Hållbarhetsstrateg NCC Building.

Taken ingår som en del av det Vinnovafinansierade utvecklingsprojektet C/O City. NCC Building har anlagt taket, landskapsarkitektkontoret URBIO har ritat och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut kommer kontinuerligt genomföra mätningar och utvärdering av fukt och temperatur i taket fram till sommaren 2017. Syftet med mätningarna och utvärderingen är att skaffa mer kunskap om byggnadstekniska lösningar för den här typen av tak.

C/O City är ett Vinnovafinansierat projekt som utvecklar och sprider kunskap om verktyg och metoder för hantering av ekosystemtjänster i städer. Projektet samlar 13 aktörer som representerar kommuner, arkitekter, byggföretag, miljökonsulter och forskare. Miljöförvaltningen i Stockholms stad är projektledare för projektet som pågår 2015-06-01 – 2017-08-31. För mer information se projektets hemsida               

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Bejersten Nalin, hållbarhetsstrateg NCC Building, 070-684 83 36
Linda Sällström, kommunikationsansvarig Mälardalen, NCC AB, 08-585 518 70

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.