NCC bygger säkrare väg mellan Norrtälje och Kapellskär

NCC bygger om E18 på sträckan mellan trafikplats Norrtälje och Kapellskär. Den 21 kilometer långa vägen blir mötesfri för att minska olyckor och förbättra framkomligheten. Trafikverkets order är värd 186 MSEK.

– Hela sträckan blir en helt mötesfri 2+1-väg med mitträcke. När arbetet är klart till hösten 2018 förbättras både framkomlighet och trafiksäkerhet avsevärt, säger Niclas Larsson, produktionschef på NCC.

Arbetet omfattar 21 kilometer från trafikplats Norrtälje ut till Kapellskär på Gräddö. Sträckan är mycket olycksdrabbad och trafiken förväntas öka. Vägen trafikeras av stor andel tung trafik, inte minst transporter till och från Kapellskärs hamn. Gång- och cykeltrafik har svårt att ta sig fram och korsa vägen.

Vägsträckan ska därför breddas med ett körfält så att man kan göra omkörningar växelvis. Ett mitträcke eliminerar risken för frontalkollisioner, vilket är den typ av olycka på bilväg som ger flest dödsolyckor. Korsningarna längs med sträckan byggs om, bland annat blir några fyrvägskorsningar till trevägskorsningar och får separata körfält för vänstersväng.

För att förbättra möjligheterna att välja kollektivtrafik och att nå lokala mål till fots och cykel byggs planskilda korsningar under E18. Gång- och cykelförbindelse längs sträckan som nyttjar befintliga lokalvägar kompletteras med en nybyggd gång- och cykelväg.

I uppdraget ingår också att bygga om och tillgänglighetsanpassa busshållplatser längs med sträckan. Även en pendlarparkering och Trafikkontrollplats ska anläggas.

Överskott av jord och bergmaterial kommer att återanvändas för ombyggnation av vägen, för att minimera NCC:s transporter och därmed minska skadliga utsläpp.

Förberedande arbeten påbörjas under hösten 2016 och projektet slutförs hösten 2018.

Affären orderregistreras i tredje kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Larsson, produktionschef, NCC Infrastructure Civil East, 070-250 24 90
Linda Sällström, kommunikationsansvarig Mälardalen, NCC AB, 08-585 518 70

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm