NCC bygger Nya Humanisten vid Göteborgs universitet

NCC har fått i uppdrag av Akademiska Hus att bygga den nya Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Ordern är värd 484 MSEK.

– I dagsläget ligger Humanistens olika institutioner utspridda på flera byggnader. Målet med om- och tillbyggnaden är att samla fakulteten på ett ställe samtidigt som man skapar fler och bättre arbetsytor som bidrar till ökad samverkan för studenter, lärare och forskare, säger Birgitta van Dalen, regiondirektör på Akademiska Hus region Väst.

I oktober startar förberedande markarbeten och i november i år påbörjas om- och nybyggnationen som förväntas pågå under cirka tre år. Projektet genomförs i etapper vilket gör det möjligt för verksamheten att sitta kvar i lokalerna under byggtiden.

– Tillsammans med Akademiska Hus kommer vi att lägga stort fokus på att skapa energieffektiva lokaler med hållbara materialval för ett bra inomhusklimat. För den nybyggda ska vi tillsammans uppnå Miljöbyggnad nivå Guld medan ombyggnaden certifieras på nivå Silver, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building Sweden.

Entreprenaden genomförs i nära samverkan med Akademiska Hus. Arbetssättet ligger i linje med NCC partnering som är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Projektet upphandlades 2013 men var villkorat av marklov. Affären orderregistreras i fjärde kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Simonsson, affärschef, NCC Building, +46 (0) 706 58 86 78

Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst, +46 (0) 702 59 24 53

Anna Trane, Head of Corporate Media relations, NCC, +46 (0) 70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 08:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015.