NCC startar utbildning för utrikesfödda ingenjörer

NCC och Kunskapsskolan lanserar tillsammans med Arbetsförmedlingen NCC Nystart – en ny arbetsmarknadsutbildning för utrikesfödda vuxna som har en ingenjörsutbildning. Syftet med utbildningen är att erbjuda en snabb väg in på arbetsmarknaden i en bransch som har ett stort rekryteringsbehov.

– Med NCC Nystart hoppas vi kunna möta NCC:s behov av fler ingenjörer. Samtidigt är satsningen också en viktig del i ambitionen att öka mångfalden på NCC:s arbetsplatser, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building. 

Utbildningen har tagits fram i samarbete med Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen och riktar sig till utrikesfödda ingenjörer med erfarenhet från arbete i byggsektorn.

– Det här är ett bra initiativ som ger NCC en möjlighet att ta tillvara på den kompetens som finns hos utrikesfödda ingenjörer och snabba på deras väg ut på arbetsmarknaden, säger Henrik Johannessen, sektionschef på Byggarbetsförmedlingen i Göteborg.

– Den skräddarsydda utbildningen är viktig ur flera perspektiv. Den blir en språngbräda in på den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som den möter rekryteringsbehovet i NCC och byggbranschen, säger Fredrik Lindgren, vd för Kunskapsskolan.

Utbildningens syfte är att verka för integration, minskad arbetslöshet och samtidigt möta NCC:s stora rekryteringsbehov.

Programmet är skräddarsytt för NCC och ska stärka kunskaperna i bland annat kultur, sociala normer på en arbetsplats, säkerhet och arbetsmiljö. Ingår gör även språkinriktad undervisning och utbildning i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Teori varvas med praktik och målet är att deltagarna ska vara anställningsbara hos NCC efter utbildningen.

Utbildningen startar 1 september 2016 och är 46 veckor lång. Målsättningen är 15 -30 deltagare i ett första skede. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Landelius, Sverigechef, NCC Building, 070-326 48 89
Fredrik Lindgren, vd Kunskapsskolan, 076 -779 76 12
Henrik Johannessen, Sektionschef, Byggarbetsförmedlingen, 010-487 45 53
Åsa Thoft, Kommunikationschef Sverige, NCC, 070-19 19 384

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.