Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Bra orderingång för NCC i det andra kvartalet

  • Orderingången ökade i det andra kvartalet och uppgick till 17 123 (13 807) MSEK och till 27 661 (25 712) MSEK för första halvåret.
  • Nettoomsättningen uppgick till 13 646 (13 218) MSEK i det andra kvartalet och till 22 843 (23 528) MSEK för första halvåret.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 548 (529) MSEK i det andra kvartalet och till 240 (286) MSEK för första halvåret.
  • Resultat efter skatt uppgick till 441 (427) MSEK i det andra kvartalet och till 197 (232) MSEK för första halvåret. Resultat efter skatt för kvarvarande och avvecklad verksamhet uppgick till 7 250* (435) MSEK i det andra kvartalet och till 7 095* (232) MSEK för första halvåret.
  • Resultat per aktie uppgick till 4,06 (3,96) SEK i det andra kvartalet och till 1,82 (2,15) SEK för första halvåret. Resultat per aktie för kvarvarande och avvecklad verksamhet uppgick till 66,81*(4,02) SEK i det andra kvartalet och till 65,61* (2,14) för första halvåret.
  • Aktierna i Bonava (Housing) delades ut till NCC:s aktieägare och bolaget noterades på Nasdaq Stockholm den 9 juni.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Chief Financial Officer, Mattias Lundgren +46 (0)70-228 88 81
IR-ansvarig, Johan Bergman +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

Ett informationsmöte med integrerad webb- och telefonkonferens hålls den 20 juli kl. 13.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring +46 8 519 993 55 (SE), +44 203 194 05 50 (UK), +1 855 269 26 05 (US) eller +49 692 222 339 83 (DE) fem minuter före konferensens start. Ange ”NCC”.

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2016 kl. 08.00 CET.