Tranåsbostäder och NCC i strategiskt samarbete

NCC och Tranåsbostäder ska under de kommande fem åren tillsammans utveckla och bygga bland annat vårdboende, skolor och en multiarena i Tranås kommun. Det beräknade totala ordervärdet uppgår till cirka 600 MSEK.

– Tranås kommun växer och bygger för framtiden. Genom stabila och långsiktiga samarbeten som detta med NCC får vi bra förutsättningar för att hitta hållbara och kostnadseffektiva lösningar, säger Sören Carp, VD för Tranåsbostäder AB.

Samarbetet mellan NCC och Tranåsbostäder genomförs i så kallad strategisk partnering, en långsiktig samarbetsform, där de deltagande företagen genomför uppdraget med projektets bästa i fokus.

Tranås kommun växer och behöver både bygga om och bygga nytt de närmaste åren. Allra först påbörjas bygget av kvarter Blodroten, ett vårdboende med 54 lägenheter. Senare, med byggstart våren 2017, påbörjas bygget av en multiarena på 9000 kvadratmeter där restaurang, utbildnings- och konferenslokaler ingår. Vidare ska även Holavedsgymnasiet få en om- och tillbyggnad och därefter flera skolor och förskolor. 

– Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att vara kommunens byggpartner för stadsbyggande och lokalutveckling de kommande fem åren. Tillsammans med Tranåsbostäder kommer vi utreda behovet samt med ett innovativt tänk och hållbarhetsfokus genomföra en ny-och ombyggnation av ett antal av kommunens fastigheter fram till 2021, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building Sweden.

Ordervärdet beräknas totalt att uppgå till omkring 600 MSEK. Orderregistrering sker i takt med att projekten upphandlas efter beslut mellan NCC och Tranåsbostäder. Samarbetet inleds i juni 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annike Thorén, projektutvecklare, NCC  Building Sweden, +46 (0)70 215 36 76
Anna Trane, Head of  Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni, kl. 08:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.