NCC bygger Lunds nya tingsrätt

NCC har fått i uppdrag av Specialfastigheter att bygga Lunds nya miljöklassade tingsrätt. Ordern är värd 326 MSEK.

Den nya tingsrätten, som byggs väster om centralstationen och granne med kommunhuset Kristallen, kommer att bli en synlig och välkommen del i den nya vy som möter besökare och invånare i Lund.

Byggnaden får ett modernt och stilfullt arkitektoniskt uttryck, samtidigt som den uppfyller de höga säkerhetskrav som tingsrättens verksamhet ställer. Byggnaden blir 12 400 kvadratmeter, disponerat på sju plan varav ett under mark. Fasaden utgörs i huvudsak av koppar och glas medan sockeln består av kalksten. Arkitekt är FOJAB arkitekter.

– Utmaningar med projektet blir logistiken i det trånga cityläget intill centralstation men också de höga kraven på akustik och säkerhet. Med hänsyn till att gestaltningen bygger på en arkitekttävling, ställs också mycket höga krav på finish och slutlig kvalitet. Därför byggs modeller, så kallade mockups, på både fasad såväl som på invändiga detaljer, vilket också ska hjälpa projektet i sin ambition om noll fel vid slutbesiktning, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building i Sverige.

– Domstolsverket är en viktig kund för oss och vi jobbar hårt för att tillgodose deras höga säkerhetskrav. Vi är glada och stolta över att arbetet med den nya tingsrätten nu är igång och ser tillsammans med våra samarbetspartners fram emot färdigställandet av de nya ändamålsenliga lokalerna, säger Specialfastigheters Vd Åsa Hedenberg.

Byggnaden ska klassificeras på högsta nivå enligt Miljöbyggnad nivå guld, vilket innebär att energianvändningen blir 38 procent lägre än byggreglerna för södra Sverige. Innemiljön innehåller omsorgsfullt valda material med fokus på hållbarhet. Samtliga material skall vara bedömda klass A eller B i Sunda Hus databas.

Den nya tingsrätten ska vara inflyttningsklar i slutet av 2017. Affären orderregistreras i tredje kvartalet 2016 i NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristian Jansson, affärschef, NCC Building i Malmö/Lund, Telefon +46 (0)46 19 75 17
Anna Trane, Head of  Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2016 kl. 08:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015.