Flygbild över Ryhovs nya byggnad vid Länssjukhuset.

Ryhovs prisade vårdbyggnad klar för invigning

Nu står totalt 35 000 kvadratmeter med funktionella och framtidssäkra vårdlokaler klara för patienter, besökare och medarbetare vid Länssjukhuset Ryhov. Det är resultatet av ett projekt som hållit både tidplan och ekonomi genom nära samarbete i partnering med ledorden ”Tillsammans för bättre hälsa”.

– Detta har varit ett mycket bra projekt och med arbetssättet partnering har vi jobbat tillsammans för att lösa en uppgift. Genom samverkan har vi kunnat lägga fokus på till exempel tekniska lösningar. Kostnaden blir kanske densamma, men vi får högre kvalitet, och resultatet är ett projekt som hållit den ekonomiska ramen och blivit färdigt i tid, säger Klas Melman, byggprojektledare på Regionfastigheter.

NCC:s projektchef Roger Norén stämmer in:

– Ett fantastiskt projekt i samverkan som klarar målen inom kvalitet, tid och ekonomi. Det är resultatet av ett lagarbete där alla har samarbetat efter projektets ledord ”Tillsammans för bättre hälsa”.

Lagbygge från start

I december 2017 togs det första skoptaget för den nya vårdbyggnaden vid Länssjukhuset i Jönköping. Men startskottet gick redan i februari samma år då regionen skrev kontrakt med NCC. Uppdraget, med namnet Hus D1-D2, var att i samverkan projektera och genomföra en omfattande utbyggnad och modernisering av sjukhuset, som invigdes 1988.

Under de följande månaderna utfördes det viktiga förberedelse- och planeringsarbetet i NCC Projektstudio tillsammans med representanter från alla delar i projektet. Arbetssättet säkerställer att allt löper på enligt plan och gör att frågor som uppstår snabbt kan lösas.

– Vi har under hela projektet haft både möjligheten och förmånen att ha sjukvården i fokus. Framgången bygger på att vi i tidigt skede involverade vårdpersonalen i utformningen av deras framtida lokaler. Genom att arbeta nära i så kallad klinisk projektering fångar vi upp verksamhetens idéer och behov redan från start, säger Roger Norén.

Roger Norén, projektchef.
Tommy Spörk, platschef