Bild på Länssjukhuset Ryhovs utbyggnad.

NCC bygger ut Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

NCC har fått i uppdrag att, i samverkan med Region Jönköpings län, projektera och utföra nybyggnad av Hus D1 vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Projektet innebär att två nya huskroppar byggs intill dagens huvudbyggnad. I husen skapas ytor för vårdavdelningar, dagsjukvård och mottagningar samt metodtränings- och utbildningslokaler. Dessa används av läkarprogrammet vid Linköpings universitet och lämnades över redan vid årsskiftet 2019-2020. Resterande lokaler kommer att lämnas över ett år senare.

NCC var med tidigt

Projektet genomförs i samarbetsformen partnering. När NCC kom in i projektet fanns en förstudie och en budget att förhålla sig till. Ett år senare levererade vi en färdig bygghandling som på alla sätt motsvarade kundens och verksamhetens behov.

Det nära samarbetet, mellan entreprenör, beställare, verksamhet och konsulter är grunden till att vi gick från förstudie till färdig bygghandling på så kort tid, speciellt med tanke på att det är ett så komplext projekt som ett sjukhus.

Möter behov i klinisk projektering

För att vara säkra på att det vi bygger motsvarar verksamhetens behov har vi arbetat nära dem i en process vi kallar klinisk projektering. Arbetsgruppen har letts av NCC:s kliniske projekteringsledare och bestått av representanter för verksamheten och regionfastigheter.

Genom regelbundna möten där verksamhetens frågor och synpunkter besvaras direkt har den kliniska projekteringen löpt parallellt med den tekniska projekteringen. Eftersom vårdpersonal har ett stort engagemang för sin arbetsmiljö har projektet varit lyhörda och låtit dem ha stor påverkan på beslut.
Ett viktigt hjälpmedel i kommunikationen med vården har varit provrummen. Där har vi byggt upp vårdrum i naturlig skala som sedan har förändrats utifrån till exempel sjuksköterskors, undersköterskors och arbetsterapeuters synpunkter. För att skapa rum som underlättar vårdverksamheten har saker som belysning, krokar och fönsterplacering justerats.

Digitalisering

För att skapa en effektiv produktion har projektet lagt mycket fokus på granskning och samordning under projekteringen. 3D-modellen är ett av de viktigaste hjälpmedlen för detta.

Inför varje granskningsperiod samordnades modellen. Under tre intensiva dagar samlades alla projektörer under ledning av NCC:s VDC-specialist. De identifierade och korrigerade sedan alla projektets krockar vid sittande bord.
Därefter granskades resultatet av detta i Bluebeam. Digital granskning skapar tydliga ägandeskap, samlar alla kommentarer i samma dokument och säkerställer att alla hela tiden arbetar i den senaste handlingen. Med tanke på mängden ritningar det blir i ett stort projekt som det här, underlättar digital ritningshantering enormt.

Nöjd kund

Projektorganisationen har lagt stor vikt vid att verkligen bygga det som verksamheten vill ha och behöver. Därför har en god kommunikation och ett nära samarbete med verksamheten varit viktigt.

Viktiga verktyg har till exempel varit modellen, som verksamheten ofta har fått gå runt i med hjälp av 3D-glasögon och provrummen som utvecklades i samma takt som projekteringen.

Se filmen om projektet