Utbyggnad av Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

NCC har i samverkan med Region Jönköpings län projekterat och utfört nybyggnad av Hus D1-D2 vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Projektet omfattar två nya huskroppar som har byggts intill dagens huvudbyggnad. I husen har ytor skapats för vårdavdelningar, dagsjukvård och mottagningar samt metodtränings- och utbildningslokaler. Dessa används av läkarprogrammet vid Linköpings universitet och lämnades över redan vid årsskiftet 2019-2020. Resterande lokaler lämnas över under 2021.

Se filmen om projektet