Vårdpersonal och NCC utformar sjukhus tillsammans

I december togs första spadtaget för utbyggnaden av Ryhov, Jönköpings länssjukhus. Det är regionens största byggprojekt sedan Ryhov byggdes för 30 år sedan. Men vårdpersonalen arbetar sedan ett tag redan med utbyggnaden. I samarbete med bland andra NCC utformar de den bästa vårdmiljön för dem själva och patienterna.

– Vi har träffat NCC regelbundet för att prata om hur vårdpersonalen arbetar och vilka utmaningar vi har. NCC har gett oss flera aha-upplevelser och bra förslag på lösningar om hur lokaler och inredning kan förbättras både för personal och patienter i de nya husen, säger Henrik Hjortsjö, sjuksköterska och länssjukhusets projektledare för utbyggnaden.

NCC samverkar med kunden Regionfastigheter i så kallad partnering för att tillsammans och inom budget hitta de bästa lösningarna för en funktionell och vacker sjukhusbyggnad. En viktig arbetsgrupp i planeringen har därför fokus på den kliniska verksamheten: hur lokaler ska placeras, utformas och utrustas för att fungera optimalt för vårdpersonal och patienter. I gruppen samarbetar både vårdpersonal, NCC, kunden och projektörer. En av representanterna för länssjukhuset Ryhov är Henrik Hjortsjö som i sin tur har möten med undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, vårdadministratörer och verksamhetschefer som ger sin syn på arbetsgruppens förslag och egna förslag.