Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Så lever pilgrimsfalkarna i NCC:s täkt

Tvärtemot en vanlig uppfattning att täkter skär sår i naturen kan många täkter skapa biologisk mångfald och vara habitat åt arter som annars haft svårt att etablera sig. Ett exempel på det är pilgrimsfalken. Ett par falkar bor sedan flera år i en NCC-täkt i södra Sverige och i våras fick paret ungar.

Spadtag för ny högstadieskola i Katrineholm

Nya Järvenskolan ska ge 1 300 högstadieelever moderna och flexibla skollokaler. Första spadtaget togs den 14 augusti av representanter från skolan och Katrineholms kommun tillsammans med det kommunala bostadsbolaget KFAB och NCC.

NCC bygger nytt parkeringsgarage i Järva krog

Som en del i utvecklingen av den nya Kvartersstaden i Järva krog bygger NCC ett nytt parkeringshus i området. Det innebär inte bara fler parkeringsplatser utan även mer service i området när Bilprovningen, en fordonsfirma och Brödernas hamburgerrestaurang flyttar in i parkeringshusets bottenplan.