Illustration på det nya parkeringshuset vid kvarteret Sadelplatsen, Järva Krog.

NCC bygger nytt parkeringsgarage i Järva krog

Som en del i utvecklingen av den nya Kvartersstaden i Järva krog bygger NCC ett nytt parkeringshus i området. Det innebär inte bara fler parkeringsplatser utan även mer service i området när Bilprovningen, en fordonsfirma och Brödernas hamburgerrestaurang flyttar in i parkeringshusets bottenplan.

Under våren har NCC rivit det gamla garaget på tomten ”Sadelplatsen 2” i Järva Krog för att bygga ett nytt parkeringshus som möter behovet av fler parkeringsplatser i området. Nästa fas i projektet inleds efter sommaren då stombygget för det nya parkeringshuset påbörjas.

− Vi fortsätter det givande samarbetet med Solna stad och ser fram emot att bidra med fler parkeringsmöjligheter och mer service i området som ytterligare förstärker den nya stadsdelens attraktivitet och tillgänglighet, säger Jenny Wellenius, projektledare NCC Property Development.

Det nya parkeringshuset byggs i fyra våningar med nio parkeringsdäck och kommer att innebära en stor ökning av antalet parkeringsplatser. Huvuddelen av parkeringsplatserna blir reserverade för de som arbetar och bor i Kvartersstaden.

Dessutom skapas en glasklädd och multifunktionell bottenvåning i huset. Här kommer Bilprovningen att öppna en station, en fordonsfirma med rekondservice kommer etablera sig samt restaurangkedjan Brödernas som kommer servera hamburgare. Denna service kommer bidra till att skapa trygghet och rörelse i området under både dag- och kvällstid.

– Genom att bygga ett parkeringshus som inkluderar verksamheter i bottenvåningen skapar vi ett koncept som både möter Kvartersstadens behov av fler parkeringsplatser och samtidigt bidrar till en attraktiv, trygg och livlig stadsdel, säger Sofia Petersson, platschef NCC Building.

Vid rivningen har det varit stort fokus på återvinning och sortering. Hållbarhet och klimat är även i fokus för själva driften av huset och i ett pilotprojekt tillsammans med Vattenfall ska överskottsvärme från den nätstation som uppförs i parkeringshuset användas för uppvärmning av butikerna i bottenplanet. Dessutom säkerställs kapacitet så att samtliga parkeringsplatser ska kunna erbjudas för laddbara fordon.

I slutet av 2021 räknar man med att öppna upp garageportarna och att hyresgästerna flyttar in.