Dome of Visions – här skapas rum för hållbara idéer

Framtidens hållbara samhälle kräver nytänkande, nya samarbeten och innovationer. Och en plats för dialog. Därför skapade NCC Dome of Visions- en visionär och inspirerande mötesplats som bjuder in till samtal kring en hållbar framtid. Här kan djärva idéer bytas, spännande diskussioner föras och nya förslag visas.

– NCC har en stark vision om att vi kan förnya branschen och erbjuda bättre och mer hållbara lösningar. Genom Dome of Visions utmanar vi oss själva och vi blir inspirerade på samma sätt som våra besökare, säger Christina Lindbäck, Hållbarhetschef, NCC.

Dome of Visions resa går vidare

Efter 500 events, mer än 100 000 besökare och två fantastiska år vid KTH har det blivit dags för Dome of Visions att fortsätta sin resa. Den kommer nu att byggas upp igen på en ny plats.

Syftet med Dome of Visions är att vara en mötesplats där människor och idéer möts och där näringsliv, akademi, kultur och samhälle knyts samman för att tillsammans skapa en hållbar framtid. Vi har haft seminarier och möten inom en rad skilda ämnen som cykling, vattenfrågor, jämställdhet och stadsplanering. Stadspodden har spelats in i Dome of Visions varje månad och har nu fler än 31 000 lyssnare.

Du kan också möta oss på Facebook, i Stadspodden eller på något av våra seminarier i Dome of Visions anda. Och återupplev tiden vid KTH på vår nya sajt stockholm.domeofvisions.se

Konstruktionen bakom jättekupolen

Dome of Visions är en kupolformad byggnad i trä och transparent plast med en diameter på över 20 meter och en höjd på cirka 10 meter. Fasaden fungerar som ett skyddande klimatskal för en inre byggnad omgärdad av träd och stadsodlingar för att kunna vara självförsörjande på det gröna.

Byggnaden är mobil och tanken är att den enkelt ska kunna placeras på outnyttjade ytor i stadsrummet. Själva konstruktionen är ett experiment där material och teknik testas i den inre byggnaden och i klimatzonen utanför.

Inspirationskällan till Dome of Visions är den världsberömde arkitekten Buckminster Fuller som hade långtgående planer på att bygga in de centrala delarna av Manhattan i New York under en geodetisk kupol på 1960-talet.
Arkitekten Kristoffer Tejlgaard lät sig inspireras av Buckminster Fullers vision när han ritade Dome of Visions i Köpenhamn där den väckte stor uppmärksamhet vid uppförandet 2013. I Dome of Visions i Stockholm togTejlgaard den hållbara arkitekturen vidare till nya höjder.

Stadspodden från Dome of Visions

Stadspodden från Dome of Visions är Sveriges enda podcast om hållbar stadsutveckling och presenteras i samarbete med NCC. Varje månad träffar Per Ankersjö intressanta politiker, forskare och opinionsbildare för att dyka ner i ett tema inom hållbar stadsutveckling. Lyssna på Stadspodden