Dome of Visions – här skapas rum för hållbara idéer

Framtidens hållbara samhälle kräver nytänkande, nya samarbeten och innovationer. Och en plats för dialog. Därför skapade NCC Dome of Visions- en visionär och inspirerande mötesplats som bjuder in till samtal kring en hållbar framtid. Här kan djärva idéer bytas, spännande diskussioner föras och nya förslag visas.

– NCC har en stark vision om att vi kan förnya branschen och erbjuda bättre och mer hållbara lösningar. Genom Dome of Visions utmanar vi oss själva och vi blir inspirerade på samma sätt som våra besökare, säger Christina Lindbäck, Hållbarhetschef, NCC.

Du hittar Dome of Visions i Göteborg

Välkommen till Dome of Visions i innovationsstaden Göteborg. Har hittar du Domen intill Lindholmen Science park och Chalmers Tekniska högskola. En inspirerande arena för seminarier, utställningar, möten och samtal om hållbar samhällsutveckling och innovation med människan i centrum. En mötesplats där människor och idéer möts och där näringsliv, akademi, kultur och samhälle knyts samman för att tillsammans skapa en hållbar framtid. Läs mer om allt som pågår här på domeofvisions.se.

Återupplev tiden vid KTH

Under två fantastiska år vid KTH hölls fler än 500 events och vi tog emot över 100 000 besökare.

Seminarier och möten hölls inom en rad skilda ämnen som cykling, vattenfrågor, jämställdhet och stadsplanering. Stadspodden har spelats in i Dome of Visions varje månad och har nu fler än 31 000 lyssnare.

Återupplev tiden vid KTH på vår sajt stockholm.domeofvisions.se, eller möt oss på Facebook eller i Stadspodden.

Konstruktionen bakom jättekupolen

Dome of Visions är en kupolformad byggnad i trä och transparent plast med en diameter på över 20 meter och en höjd på cirka 10 meter. Fasaden fungerar som ett skyddande klimatskal för en inre byggnad omgärdad av träd och stadsodlingar för att kunna vara självförsörjande på det gröna.

Byggnaden är mobil och tanken är att den enkelt ska kunna placeras på outnyttjade ytor i stadsrummet. Själva konstruktionen är ett experiment där material och teknik testas i den inre byggnaden och i klimatzonen utanför.

Inspirationskällan till Dome of Visions är den världsberömde arkitekten Buckminster Fuller som hade långtgående planer på att bygga in de centrala delarna av Manhattan i New York under en geodetisk kupol på 1960-talet.
Arkitekten Kristoffer Tejlgaard lät sig inspireras av Buckminster Fullers vision när han ritade Dome of Visions i Köpenhamn där den väckte stor uppmärksamhet vid uppförandet 2013. I Dome of Visions i Sverige tog Tejlgaard den hållbara arkitekturen vidare till nya höjder.

Stadspodden från Dome of Visions

Stadspodden från Dome of Visions är Sveriges enda podcast om hållbar stadsutveckling och presenteras i samarbete med NCC. Varje månad träffar Per Ankersjö intressanta politiker, forskare och opinionsbildare för att dyka ner i ett tema inom hållbar stadsutveckling. Lyssna på Stadspodden