Media

Välkommen till vår mediaavdelning. Här hittar du pressmeddelanden och nyheter om våra projekt, verksamhet och anställda i Norden. Du hittar även bilder, filmer, våra social mediakanaler, NCC i korthet, mediakontakter och mycket mer.

NCC Presstjänst: 08-585 51 900
E-post: press@ncc.se

Senaste pressmeddelanden

NCC och Liseberg tecknar avtal för återuppbyggnad av Oceana

NCC och Liseberg har tecknat ett samarbetsavtal för en återuppbyggnad av Oceana vattenvärld i Göteborg, som skadades vid en brand tidigare i år. I ett första steg ska parterna tillsammans planera och projektera för en återuppbyggnad.

Delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2024

Högre rörelseresultat och god orderingång

NCC renoverar Dommerparken i Köpenhamn

NCC, som del i partnerskapet fsbHJEM, har fått i uppdrag av fsb att renovera 259 hyresbostäder i området Dommerparken i Köpenhamn. Ordervärdet uppgår till cirka 285 MSEK.

NCC tecknar ramavtal om asfaltsbeläggning med Hallstahammar kommun

NCC har tecknat avtal gällande underhållsbeläggning för Hallstahammar kommun. Avtalet löper i maximalt fyra år med en total gemensam takvolym på cirka 50 MSEK.

NCC tecknar ramavtal för asfaltsbeläggning med Botkyrka kommun

NCC har tecknat avtal om vägunderhållsbeläggning för Botkyrka kommun. Avtalet löper i maximalt 4 år med en total gemensam takvolym på cirka 80 MSEK.

Nyheter

Erfarenhetsutbyte är nyckeln till framgång i komplexa sjukhusprojekt

NCC är en av Nordens största sjukhusbyggare. En framgångsfaktor är ett metodiskt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som säkerställer att lärdomar delas mellan projekt och att strategiskt viktig kunskap tillförs i rätt projektskede. Genom interna studiebesök på NCC:s sjukhusprojekt runt om i Norden delas kunskap och lärande över gränserna.

NCC stärker dammsäkerheten i Hammarforsen

NCC genomför just nu en avgörande uppgradering längs Indalsälven vid Hammarforsens kraftverk. Uppdraget är att bygga och ersätta dammluckor för Statkraft, vilket syftar till att säkra kraftverkets kapacitet att hantera ökande vattenflöden och förbättra dammsäkerheten på lång sikt.

NCC levererar ytterligare ett sjukhusprojekt i Trollhättan

NCC har på uppdrag av Västra Götalandsregionen färdigställt operationssalarna för kirurgi och gynekologi på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL). Ett omfattande renoveringsprojekt där sju operationssalar samt en ny hybridsal nu står färdiga för användning.

NCC tecknar hyresavtal med Nordomatic AB i MIMO, Mölndal

NCC har tecknat avtal med Nordomatic AB om 522 kvadratmeter kontorsyta i MIMO. Här får de ett kontor med fokus på välmående och en inspirerande miljö för medarbetarna.

NCC deltar som partner i Frihamnsdagarna i Göteborg, återbruk i fokus

29–31 augusti deltar NCC som partner i Frihamnsdagarna i Göteborg. Fokus för deltagande blir ett öppet samtal om vad som behövs för att få storskaligt återbruk att fungera i praktiken.

NCC Presstjänst

+46-8-585 51 900 Skicka mail