Media

Välkommen till vår mediaavdelning. Här hittar du pressmeddelanden och nyheter om våra projekt, verksamhet och anställda i Norden. Du hittar även bilder, filmer, våra social mediakanaler, NCC i korthet, mediakontakter och mycket mer.

NCC Presstjänst: 08-585 51 900
E-post: press@ncc.se

Senaste pressmeddelanden

Hercules Grundläggning först med EPD för återbrukad spont

Som första grundläggningsföretag i Sverige har nu NCC:s dotterbolag Hercules Grundläggning EPD på återbrukad stålspont. Genom att använda återbrukad spont går det att kraftigt reducera den klimatpåverkan som tillverkningen av ny stålspont innebär. Hercules undersökning visar att återbrukad spont ger en minskning av klimatpåverkan från sponten på upp till 90 procent jämfört med nyproduktion.

NCC och LKAB inleder långsiktigt samarbete för byggprojekt i Malmfälten

NCC och LKAB har ingått ett långsiktigt strategiskt samarbete och tecknat avsiktsförklaringar kring kommande byggprojekt för koldioxidfri järnsvampstillverkning i Malmfälten. Den första delen handlar om byggnation av en direktreduktionsanläggning och kringliggande infrastruktur i Malmberget. Arbetet har redan inletts.

NCC utför omfattande VA- och gatuarbete i centrala Landskrona

NCC ska i samverkan med NSVA bygga om befintliga VA-ledningar längs Artillerigatan i centrala Landskrona. I samband med arbetet görs även omgestaltning av gatan tillsammans med Landskrona stad. I ett första skede har parterna planerat och projekterat arbetet som nu övergår i byggfas. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på drygt 60 MSEK.

NCC bygger om Migrationsverkets lokaler i Flen

NCC ska på uppdrag av Postamentet AB bygga om Migrationsverkets lokaler i Flen. Lokalerna ska byggas om från administrativa lokaler till förvarsverksamhet. Affären är en totalentreprenad med ett ordervärde på cirka 140 MSEK.

NCC bygger simhall i Vanda

NCC och Vanda stad har tecknat avtal om en ny simhall i Vanda, Finland. Simhallen är en del av en större satsning på en ny idrottsanläggning i staden som heter Elmo Sport Park. Ordervärdet för simhallen uppgår till cirka 460 MSEK.

Nyheter

NCC klar med digital modell av Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås

De senaste två åren har NCC ansvarat för projekteringen av Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås i samverkan med regionen. Totalt har sex paket med bygghandlingar tagits fram. Utifrån höga krav på kvalitet och driftsäkerhet är de slutliga handlingarna nu levererade till regionen.

Sporthall med unikt golv och höga klimatambitioner växer fram i Hyllie

På uppdrag av Malmö Stadsfastigheter bygger NCC en ny multisporthall i Hyllie i södra Malmö. Idrottshallen är på plan två och byggs med dubbla avvibrerande och ljuddämpande golv. Projektet har höga klimatmål och räknar med att reducera klimatpåverkan under byggtiden med ungefär en tredjedel mot jämförbara projekt.

NCC tecknar hyresavtal med Siemens i MIMO, Mölndal

NCC har tecknat avtal med Siemens om drygt 2 000 kvadratmeter kontorsyta i MIMO. Här får de ett kontor med fokus på välmående och en inspirerande miljö för medarbetarna. MIMO ligger mitt i Mölndals innerstad som erbjuder småskaliga butiker, en modern galleria och kommunikationer lätt tillgängliga utanför dörren.

NCC förverkligar stort byggprojekt i lilla Bjurholm

Idag togs det första ceremoniella spadtaget för projekt Diamanten i Bjurholms Kommun. NCC har fått uppdraget att bygga nytt vårdboende, förskola, hemtjänstlokaler, storkök och skolmatsal för cirka 200 miljoner kronor i Sveriges näst minsta kommun med sina drygt 2 300 invånare.

NCC inleder samarbete om skola i Ängelholm

NCC har inlett ett samarbete med Ängelholmslokaler om nybyggnation av en grundskola för 550 elever, tillagningskök samt idrottshall. Projektet är en totalentreprenad i partnering. I ett första steg ska parterna tillsammans projektera och planera projektet. Därefter övergår projektet i byggfas.

NCC Presstjänst

+46-8-585 51 900 Skicka mail