Mångfald

NCC har allt att vinna på att säkerställa mångfalden inom företaget. Genom att välkomna medarbetare med skiftande kompetenser och erfarenheter, speglar vi samhället och ökar samtidigt förståelsen för våra kunder. Mångfald bidrar både till att driva utveckling och skapa affärsnytta.

NCC Nystart - För utrikesfödda ingenjörer

NCC och Kunskapsskolan driver tillsammans med Arbetsförmedlingen NCC Nystart – en arbetsmarknadsutbildning för utrikesfödda vuxna som har en ingenjörsutbildning. Syftet med utbildningen är att erbjuda en snabb väg in på arbetsmarknaden i en bransch som har ett stort rekryteringsbehov.

Utbildningen är 46 veckor långt och skräddarsydd för NCC. Den ska stärka kunskaperna i bland annat kultur, sociala normer på en arbetsplats, säkerhet och arbetsmiljö. Ingår gör även språkinriktad undervisning och utbildning i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Teori varvas med praktik och målet är att deltagarna ska vara anställningsbara hos NCC efter utbildningen.

Samarbete med mitt liv

Mitt Liv är en organisation som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden. NCC har som första byggföretag inlett ett samarbete med dem. Det ger oss möjlighet att stötta personer med utländsk bakgrund som idag inte har ett arbete som motsvarar deras kompetens. Vi bidrar med ett 10-tal mentorer som i sin tur får kompetensutveckling i mångfaldsfrågor.

Mentorskapet gör nytta i två riktningar. Adepterna får hjälp med att hitta rätt på den svenska arbetsmarknaden. På samma gång får mentorerna och NCC tillgång till talanger för rekrytering samt kompetensutveckling och värdefull hjälp i det egna mångfaldsarbetet.

Vårt platschefsprogram för kvinnor

Av 100 platschefer är bara tre kvinnor. Det vill vi ändra på. Genom att bredda rekryteringsbasen med fler kvinnor, säkerställer vi att vi får tillgång till de bästa platscheferna samtidigt om vi skapar en bättre arbetsmiljö. NCC har därför startat platschefsprogrammet för kvinnor. Förutom att ge kunskaper för rollen är syftet med utbildningen att bygga nätverk för framtiden samt förändra invanda mönster och attityder.

Innehållet i utbildningen är detsamma som på NCC:s nuvarande platschefsprogram, men med enbart kvinnliga kollegor som får utrymme att diskutera de utmaningar som behöver hanteras, både som ledare och ofta som en av få kvinnor på byggarbetsplatsen. Vår förhoppning är förstås att lika många kvinnor som män vill bli platschefer inom en snar framtid och att inget särskilt program ska behövas.