NCC Nystart - Vill du vara med och bygga Sverige?

Det råder brist på ingenjörer inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige och störst är bristen i Storstadsregionerna. I samarbete med Arbetsförmedlingen och Kunskapsskolan erbjuder därför NCC ett utbildnings- och praktikprogram specifikt för utrikesfödda ingenjörer inom bygg eller anläggning.

NCC Nystart riktar sig till utrikesfödda ingenjörer som vill arbeta inom byggproduktion d.v.s. bygg, anläggning, mark, asfalt, sten och grundläggning. Vi söker även tekniska specialister inom bygg och anläggning. Målsättningen med utbildningen är att göra deltagarna anställningsbara efter avslutat program. 

Vad krävs för att söka till NCC Nystart?

  • Du måste vara utrikesfödd
  • Ha en ingenjörsexamen från annat land med inriktning husproduktion, väg och anläggning eller annan bygginriktning.
  • Arbetslivserfarenhet från byggbranschen.
  • Grundläggande förståelse i text och tal i svenska språket. 
  • Vara inskriven på arbetsförmedlingen

Utbildningens utformning

Totalt 30 veckor teori varvas med praktik hos NCC. Lärare från Kunskapsskolan följer alla deltagarna under utbildningen, undervisar, sätter mål och upprättar individuella studieplaner. Praktik sker ute på plats i pågående projekt hos NCC. 

Utbildningstid och ort

Utbildningen sker i Stockholm och Göteborg , med start måndagen den 2 oktober 2017 – 27 april 2018. 

Hur ansöker jag?

  • Börja med att stämma av med din handläggare på Arbetsförmedlingen om du har behörighet att söka. 
  • Skicka ett personligt brev med en motivering till varför du vill delta i programmet samt aktuella kontaktuppgifter.
  • Bifoga CV med utförlig information om utbildning och arbetslivserfarenhet.
  • Bifoga utlåtande på examen från Universitets- och högskolerådet. Även ett ärendenummer går bra.

Var ska jag skicka ansökningshandlingarna?

Ansökningshandlingarna skickas via e-post till:

OBS! Märk ansökan med: NCC Nystart 

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdagen är den 16 augusti 2017

Vad händer nu?

Kontaktpersonerna stämmer av urvalet med NCC . Därefter kallar NCC de kandidater som uppfyller kravprofilen till korta intervjuer i Stockholm och Göteborg. Intervjuerna sker i huvudsak på svenska.