NCC Nystart - Vill du vara med och bygga Sverige?

Det råder brist på ingenjörer inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige och störst är bristen i Storstadsregionerna. I samarbete med Arbetsförmedlingen och Kunskapsskolan erbjuder därför NCC ett utbildnings- och praktikprogram specifikt för utrikesfödda ingenjörer inom bygg eller anläggning.

NCC Nystart riktar sig till utrikesfödda ingenjörer som vill arbeta inom byggproduktion d.v.s. bygg, anläggning, mark, asfalt, sten och grundläggning. Vi söker även tekniska specialister inom bygg och anläggning. Målsättningen med utbildningen är att göra deltagarna anställningsbara efter avslutat program. 

Vad krävs för att söka till NCC Nystart?

  • Du måste vara utrikesfödd
  • Ha en ingenjörsexamen från annat land med inriktning husproduktion, väg och anläggning eller annan bygginriktning.
  • Arbetslivserfarenhet från byggbranschen.
  • Grundläggande förståelse i text och tal i svenska språket. 
  • Vara inskriven på arbetsförmedlingen

Utbildningens utformning

Totalt 30 veckor teori varvas med praktik hos NCC. Lärare från Kunskapsskolan följer alla deltagarna under utbildningen, undervisar, sätter mål och upprättar individuella studieplaner. Praktik sker ute på plats i pågående projekt hos NCC. 

Utbildningstid och ort

Just nu är ingen kursstart inplanerad.