Vi vill lämna ett positivt hållbart fotavtryck

NCC arbetar målmedvetet med att minska både egen och kunders miljöpåverkan. Inom fastighetsutveckling finns en långsiktig ambition att ha en positiv nettoeffekt för samhället och miljön.

För flera år sedan beslutade vi på NCC att samtliga av våra fastighetsutvecklingsprojekt ska miljöcertifieras och genom det arbetet har vi också lärt oss mer om var vi inom vår nisch kan spänna bågen lite mer och prestera lite bättre. Nästa steg är att vi skapar miljöer som främjar klimat och omgivning, arbetsplatser som utvecklar och får användare att må bra samt städer som inkluderar alla invånare. På så vis vill vi skapa ”positiva nettoeffekter”, vilket betyder att de områden vi utvecklar sammantaget kommer ge något tillbaka till människor, samhälle och miljö ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kortfattat menar vi att de fastigheter som skapats och utvecklats ska bidragit med fler positiva värden än negativa effekter inom hållbarhet. Målet om en positiv nettoeffekt är en ledstjärna och är nedbruten på tre olika fokusområden vilka omfattar flera delar av NCCs hållbarhetsramverk.

Våra fokusområden är följande: Rethink resource use, Improve human wellbeing, Thriving places in thriving cities. Se våra inspirationsfilmer nedan.

Rethink resource use. Här fokuserar vi på byggnaden och dess prestanda inom områdena energi, material och cirkulär ekonomi.