Fokus på bättre klimat i samtliga projekt

NCC har sedan länge arbetat med att minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan då vi är övertygade om att vi alla, oavsett bransch, måste höja både ambitions- och kunskapsnivån om klimatpåverkan kopplat till den egna verksamheten.

NCC arbetar målmedvetet med att minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan och vi fortsätter att vässa våra erbjudanden med fler produkter och lösningar. Läs mer om hur NCC arbetar med hållbarhet här. En viktig del i vår Fastighetsutveckling är samarbetet med NCC Building vars arbete för en klimatneutral framtid bäst sammanfattas i Klimatresan, NCC Buildings sätt att staka ut vägen i klimatomställningen tillsammans med kunder och samarbetspartners. Utifrån detta har vi utvecklat ett ramverk för Fastighetsutveckling som tillsammans med ovan nämnda initiativ ger oss goda förutsättningar att maximera effekten.

På NCC har vi bestämt att samtliga fastighetsutvecklingsprojekt ska miljöcertifieras med högt satta ambitioner. Arbetet som följt det beslutet har lärt oss mycket om hur vår bransch kan spänna bågen ännu mer för att prestera ännu bättre. Tack vare att vi nu implementerat ett Nordiskt Hållbarhetsramverk för Fastighetsutveckling, och därmed ett gemensamt sätt att arbeta över landsgränserna, tar vi nu ytterligare viktiga steg för att nå och överträffa förväntningar från medarbetare, partners och kunder. Ramverket lägger även grunden för ett strukturerat sätt att planera, genomföra och följa upp vårt arbete för att säkra önskade resultat.

Vi implementerar ramverket nu, i alla pågående projekt där vi fortfarande har möjlighet att justera arbetet och göra skillnad. Det innebär att projekt i tidig fas kommer att ha med sig arbetssättet från start. Projekt som kommit lite längre justerar sitt befintliga arbetssätt för att bidra till våra gemensamma mål.

Alla mål i ramverket är obligatoriska av den enkla anledningen att vi behöver alla fastighetsprojekts bidrag om vi ska nå våra högt satta gemensamma mål. Dessutom vill vi att ramverket inta bara ska påverka utan även förbättra vårt nuvarande sätt att arbeta. 
För att vi ska lyckas skapa miljöer med minskad klimatpåverkan tillsammans med våra kunder behövs ett aktivt deltagande av alla våra engagerade medarbetare. Vi har därför utvecklat ett hållbarhetsramverk med gott om plats att implementera individuella lösningar och idéer för att varje fastighetsprojekt vi utvecklar ska kunna fungera optimalt för både kunden, hyresgästen och stadsdelen.